Berria.eus

Emaitzak Hirigune elkargo bakarraren bozketa

Hirigune elkargo bakarraren bozketa

*Proposamena onartzeko, herri guztien erdiek bozkatu behar dute alde gutxienez.

*Alde bozkatzen duten herriek biztanleria osoaren erdia ordezkatu behar dute gutxienez.