\\2"; $aldatuk="\\2"; $aldatui="\\2"; $aldatum="\\2"; $aldatul="\\2"; $aldatumarra="
\\2
"; $funtes = eregi_replace($patroia,$aldatu,$funtes); $funtes = eregi_replace($patroik,$aldatuk,$funtes); $funtes = eregi_replace($patroiai,$aldatui,$funtes); $funtes = eregi_replace($patroiam,$aldatum,$funtes); $funtes = eregi_replace($patroial,$aldatul,$funtes); $funtes = eregi_replace($patroiamarra,$aldatumarra,$funtes); $funtes = str_replace("@- ", "• ", $funtes); return $funtes; } //Datu basera konektatzeko datuak definitzen ditugu //Datu basean sartuko gara eta goian definitutako datuak sartuko ditugu $AHost = "localhost"; $AUser = "myerreferentzia"; $APassword = "iztne"; $ADBName = "erreferentzia"; $ATaularenizena = "argazkiak"; $ALink = mysql_connect ($AHost, $AUser, $APassword); $Albistea="SELECT * FROM testuak WHERE idd=34 ORDER BY datates DESC, id DESC LIMIT 5"; $Albistea_ikus=mysql_db_query($ADBName, $Albistea, $ALink); //Hemen eskuineko argazkietarako //Bildumako argazkiak aterako ditugu $Argazkiak="SELECT * FROM $ATaularenizena WHERE idd=31 ORDER BY id DESC"; $Argazkiak_ikus=mysql_db_query($ADBName, $Argazkiak, $ALink); $argazkiak_zenbat=mysql_num_rows($Argazkiak_ikus); //Argazki beltzik ager ez dadin $argazkiak_zenbat=$argazkiak_zenbat-3; //Bildumako argazkien randoma egingo dugu srand ((double)microtime()*1000000); $randoma=rand(1,$argazkiak_zenbat); //Aleatorioki argazki bat erakutsiko dugu $a=0; while ($Argazkiak_erakus=mysql_fetch_array($Argazkiak_ikus)){ $a++; if ($a==$randoma){ $argazki1=$Argazkiak_erakus[id]; $argazki_idd1=$Argazkiak_erakus[idd]; $zenbagarrena=$a+1; } } //Bigarren argazkiaren randoma egingo dugu hurrena //Argazki guztiak aterako ditugu $Argazkiak_ikus2=mysql_db_query($ADBName, $Argazkiak, $ALink); //Bildumako argazkien randoma egingo dugu srand ((double)microtime()*1000000); $randoma2=rand($zenbagarrena, $argazkiak_zenbat); //Aleatorioki lehen argazkia ez den beste argazki bat erakutsiko dugu $a2=0; while ($Argazkiak_erakus2=mysql_fetch_array($Argazkiak_ikus2)){ $a2++; if ($a2==$randoma2){ $argazki2=$Argazkiak_erakus2[id]; $argazki_idd2=$Argazkiak_erakus2[idd]; $zenbagarrena2=$a2+1; } } //Hirugarren argazkiaren randoma egingo dugu hurrena //Argazki guztiak aterako ditugu $Argazkiak_ikus3=mysql_db_query($ADBName, $Argazkiak, $ALink); //Bildumako argazkien randoma egingo dugu srand ((double)microtime()*1000000); $randoma3=rand($zenbagarrena2, $argazkiak_zenbat); //Aleatorioki lehen edota bigarren argazkia ez den beste argazki bat erakutsiko dugu $a3=0; while ($Argazkiak_erakus3=mysql_fetch_array($Argazkiak_ikus3)){ $a3++; if ($a3==$randoma3){ $argazki3=$Argazkiak_erakus3[id]; $argazki_idd3=$Argazkiak_erakus3[idd]; $zenbagarrena3=$a3+1; } } //Laugarren argazkiaren randoma egingo dugu hurrena //Argazki guztiak aterako ditugu $Argazkiak_ikus4=mysql_db_query($ADBName, $Argazkiak, $ALink); //Bildumako argazkien randoma egingo dugu srand ((double)microtime()*1000000); $randoma4=rand($zenbagarrena3, $argazkiak_zenbat); //Aleatorioki lehen, bigarren edota hirugarren argazkia ez den beste argazki bat erakutsiko dugu $a4=0; while ($Argazkiak_erakus4=mysql_fetch_array($Argazkiak_ikus4)){ $a4++; if ($a4==$randoma4){ $argazki4=$Argazkiak_erakus4[id]; $argazki_idd4=$Argazkiak_erakus4[idd]; } } //Jarraia datu basean sartuko gera $EHost = "localhost"; $EUser = "ksarasol"; $EPassword = "davant"; $EDBName = "edjarraia"; $ETaularenizena = "inkestak"; $ELink = mysql_connect ($EHost, $EUser, $EPassword); $gaur=date("Y-m-d"); //Bestejarraitu datu basean gaurko data sortua dagoen begiratuko dugu $Datasor="SELECT * FROM bestejarraitu WHERE data='$gaur' AND zer='Pastorala04'"; $ErDatasor=mysql_db_query($EDBName,$Datasor,$ELink); $KontaData=0; while ($IkDatasor=mysql_fetch_array($ErDatasor)){ $KontaData++; } if ($KontaData==0){ $Datasor1="INSERT INTO bestejarraitu values ('0','Pastorala04','$gaur',0,0)"; $EgDatasor1=mysql_db_query($EDBName,$Datasor1,$ELink); //echo "Sortu du"; } //Puntu honetara nor iristen den kalkulatzeko lehendabizi hasi-ko balorea aterako dugu $Hasi="SELECT * FROM bestejarraitu WHERE data='$gaur' AND zer='Pastorala04'"; $ErHasi=mysql_db_query($EDBName,$Hasi,$ELink); while ($IkHasi=mysql_fetch_array($ErHasi)){ $hazkenhasi=$IkHasi[hasi]; $hazkenid=$IkHasi[id]; } $hazkenhasi++; //Eta hemen aktualizatu egingo dugu balorea $UpHasi="UPDATE bestejarraitu SET hasi=$hazkenhasi WHERE id=$hazkenid"; $ErUpHasi=mysql_db_query($EDBName,$UpHasi,$ELink); //BUKATU DUGU KONTATZEN ?> Berria.eus - Antso Handia Pastorala
Albiste guztiak | Afitxa | Testu Osoa | Pastoralak Xiberuan | Irudietan | Ramuntxo Pastorala |

Antso Handia
Pastorala
Maule


Testu osoa

Uztailaren 25ean eta
Abuztuaren 1ean MAULEn

"; echo ""; echo " "; echo " "; echo " "; echo " "; echo " "; echo " "; echo " "; echo "
"; echo "
"; echo "

$er_albisteak[data]

$er_albisteak[titularra]
"; echo " $er_albisteak[azpititularra]

 
"; } ?>

  1634tik 1750 arte (1)

  1750etik 1799 arte (22)   1800etik 1899 arte (2)

  1900etik 1909 arte (6)

  1910etik 1919 arte (7)   1920etik 1929 arte (19)

  1930tik 1939 arte (0)

  1940etik 1949 arte (0)   1950etik 1959 arte (12)

  1960tik 1969 arte (7)

  1970etik 1979 arte (9)   1980etik 1989 arte (8)

  1990etik 2003 arte (19)

  2004-2005 (2)  

  Antolatzailea |

Harremanetarako: suazia@free.fr
  Irudietan |
© Berria.info 2004