Berria Taldea

BERRIA Taldea, Euskarazko Komunikazio Taldearen (EKT) marka eta irudia da.

EKT S.A.


Sozietatearen Izaera


Euskarazko Komunikazio Taldea, SA (EKTSA) 2003ko maiatzaren 29an eratu zen, euskarako hedabidek sortu eta sustatzea helburu izango zuen enpresa talde baten buru eta ardatz izateko asmoz.


Jarduera


Sozietatearen helburu soziala honakoa da (EKTSAren estatutu sozialetako 4. artikulua):

 • • Beregain nahiz besteren kontura ale inprimatuak, liburuak, diskoak, errebistak eta egunkariak editatzea eta argitaratzea, baita haiek inprimatzea, banatzea, saltzea eta publizitatean ustiatzea ere.

 • • Interneteko jarduerak egitea, atariak sortu, garatu eta ustiatzea barne, baita informazio, trebakuntza eta posta elektronikoko zerbitzuak ematea ere.

 • • Informazioa sortu eta ematea, bitarteko telematiko, informatiko edo zernahi euskarri multimediaren bitartez.

 • • Telekomunikazio zerbitzuak ustiatzea, tartean telefonia, irratia, telebista, datu transmisioa eta zernahi bitarteko elektroniko direla, denak ere beren mota guztietan.

 • • Entzunezko edo ikus-entzunezko zernahi motatako lanak eskuratu, eman eta merkaturatzea ere.

 • • Publizitate espazioak ustiatzea, beregain nahiz besteren kontura.

 • • Beste kultur zerbitzuak, aisialdikoak, entretenigarriak eta atsegingarriak ematea eta merkaturatzea.

 • • Komunikabideek, berek nahiz besterenek, zein audientzia duten ikertu eta aztertzea.

 • • Aholku zerbitzuak eman eta merkaturatzea, informazio, publizitate, kultura, aisialdi, entretenimendu eta zernahi ekitaldi motaren antolaketari loturiko arloetan.
  Sozietateak zuzenean nahi zeharka egin ditzake aipaturiko jarduerak, osoki nahiz zatika, beste sozietate batzuetan ere parte hartuz.


Eraketa


Helburu soziala betetzeko, sozietateak beste zenbait sozietate mugatu eratu ditu orain arteko ibilbidean: 2003an 6, EKTren erabateko gehiengoarekin eta guztien artean BERRIA talde osatuz; handik aurrera, berriz, beste hainbat Euskal Herriko beste eragileekin bazkidetzan, beti ere euskal komunikazio eremua indartzeko joateko helburu argiarekin.


Euskal Editorea, SL

Azalpena: Euskarazko hedabide nazionalak sortu eta gizarteratzea.
EKTSAren parte hartzea: %100
Kapitala:Hasierako kapitala, 120.000 €; kapital gehitzea 2004ko urtarrilean egin zen eta 2.000.000 € arte. 2014an 1.000.000 €ko kapital murrizketa egin zen, aurreko urteetako galerak konpentsatzeko. Horrela, 1.000.000 €ko kapitala du.

Bertako Hedabideak, SL

Ehuntzen, SL

Jarduna Administrazio Zerbitzuak, SL

Hamaika Telebista Hedatzeko Taldea, SA

Buruntzape, SL

Bidasoa Inprimatzeko Zentroa, SA

Irrien lagunak, SL

BERRIA Fundazioa

Administrazio kontseilua


BERRIA Taldea administratzeko, sozietatearen estatutu sozialei jarraiki, Administrazio Kontseilua eratu zen. Honako hauek osatzen dute Administrazio Kontseilua 2023ko ekainaren 3tik:

Lehendakaria

Beatriz Zabalondo

Idazkaria

Iban Arregi

Bokalak

 • Haizpea Abrisketa

 • Karmele Artetxe

 • Gabirel Erdoiza

 • Nagore Ipiña

 • Eider del Canto

 • Mikel Legarra

 • Jon Olano

 • Iñaki Lazkano

 • Martxelo Otamendi

Kontseilari ordezkari lanetan Iban Arregi ari da 2013tik ekainaren 1etik aurrera.