BERRIA zure etxea da, eta ateak beti daude irekita. Nahi duzunean, BERRIAren erredakzioarekin harremanetan jar zaitezke, BERRIAren edukiekin lotutako edozein kontu adierazteko edo erredakzioko kideekin harremanetan jartzeko.

TELEFONOA

943-30 40 30

HELBIDE ELEKTRONIKOAK

Bezero arreta

Edozein zalantza argitzeko, jar zaitez gurekin harremanetan

943-30 43 45 (astelehenetik ostiralera: 08:30-16:00)

laguna@berria.eus

Txat bidez (astelehenetik ostiralera: 08:30-16:00)