Terrorismoa

Tamala da, baina Bartzelonako goi bileran bildu diren agintariek ez dute ez filologorik ez poetarik eraman aldean. Eraman behar zuten, bi puntutxo argitzeko besterik ez bada: terror hitzak bere baitan daraman juzku markatua eta

Ingo yeu, ingo

Bai, badakit, euskara kalekoari erabilera estandarretan tokia zabaltzen hasteak bere arriskuak ditu, baina beste bat da gaurko nire kezka, ez baitakit nola interpretatu Oiartzundik datorkigun datorren urteko Kilometroaketarako gonbitaren polisemia sekulakoa.

Ingo yeu/ingo

Hegazti gripea

Ehiztari batek oilagor batzuk oparitu zizkidan herenegun. Biharamunean, oilagorrak lumatu, ardo-saltsarekin prestatu eta mahaian eseri nintzen lagun batzuekin. Hitzari hitz, lagunetako batek

Barbaroak

XVI-XVII mendetako Barberini kastako nobleek Erromako hainbat monumentu handi zirtzildu zuten, bertako marmol, harri eta habe-zutabeekin beren gusturik gabeko jauregiak egiteko, hortik dator

Eragin

Orotariko Euskal Hiztegia aurkeztu zutenean, hedabide guztiek egin zioten tatxin-tatxin lan mardulari. Ondo egina, Hiztegiak, Donostian jaiotako koordinatzaileak bezala, ondo merezia baitu fama. Hamasei tomo mardul, 125.000 sarrera inguru, ia hirurehun mila azpi-sarrera

Blog, blog!

Blogari atipikoa naiz, hemen agertzen diren nire testu gehienak prentsan agertzen baitira lehendabizi. Idazteko prozedura ere, halabeharrez, prentsa idatziaren eskakizunei lotua dago, eta ez blogak berezkoa duen apetazko jardunari. Baina aspalditik ari naiz euskal blogei begiratzen eta, agerpen arin batez bada ere, blog formatuari ikusten dizkiodan hainbat abantaila ekarri nahi nituzke hona eta baita blogek euskal kulturari egin diezaioketen

Makro susmarioa

Abokatu defendatzailea hizketan hasi denean, susmarioa deitu dio hasi berri den epaiketari, eta ez behin, hitza erabili behar izan duen guztietan baizik. Susmario esaten zuen aldiko, epaileek irribarre errukiorrez begiratzen zioten, pentsatzen ari balira bezala:

Bakea ateratzen

Arbia atera nahi zuen aiton harena eginez, batzuek eta besteek bakea nahi omen zuten aurrera atera, baina bakeari tira eta tira, konturatu ziren ezin zutela bakarrik atera. Halatan, egin zion Otegik Zapaterori dei, heldu zion Zapaterok Otegiri, hasi ziren biak bakeari tira eta tira, baina ezin zuten elkarrekin ere aurrera atera; egin zioten Imazi dei, heldu zion Imazek Zapaterori, Zapaterok Otegiri, hasi ziren hiruak tira eta tira, baina ezin zuten hiruek ere bakea aurrera atera (