Aukeran, hipokritak

Benetako etiken jarraitzaile bi, bide hertsi berean, adio bakea.

Bake prozesuetan, ziniko ala hipokriten artean dago jokoa, bertze aukerarik ez. Gerra eginen du zinikoak, bakea xede gerra defendatuz; bakeaz hitz eginen du hipokritak, gerra xede izan arren.

Emazkidazu hipokritak bake bidean.