Demokrazia parte har arazlea

Barra-filosofoak, basoerdia eskuan: “Demokrazia eskasenen miraria: gustuko botoa kentzen dizu eta abstentziora bultzatu, zure abstentzioa ere eragile izan dadin”.

“Guztien kontrako abstentzioa, norbaiten aldeko. Horratx!”, filosofoaren miresleak.

“Hara! Baina lotsagarria da gaurko Urliarena. Eta Sandiarena, aurreko txandan?”, betiko lagun erresuminak. “Nire boto eske? Antzarak ferratzera den-denak!”

“Et, et, et

One thought on “Demokrazia parte har arazlea

  1. ez gaude demokrazian. Badakite ilegalizazioan bizi bagara ezker abertsaleak boterea galduko duela. Horrela bada, botoa lapurtzeko zain daude.

Comments are closed.