Dabid, eredu?

−Ezer gutxi erraten diote Dabidi Goliaten argumentuek eta espantuek, bake bideari eusteko. Militaristak dira argumentu horiek ere.
−Eta, bederen, harako hartan bere bizitza baizik ez omen zuen jokoan jarri Dabidek.
−Are gehiago ere. Dabiden azkartasunak mugiarazi egin zuen, ongi mugiarazi ere, nekatu eta ahitzeraino, Goliat zurruna. Gaur,