2 thoughts on “Ergelkeriak.

  1. Ergo……… ‘Ergo’tik ote dator ergela, Bixente? Edo ‘ergo’ eta ‘ergokeri’ edo ‘erg-elkeri’ ugariegiak dastatzetik? Hau duk atarramentua: non satu gaituk?

  2. Ez, ez dator ergela, nik dakidanez, ‘ergo’tik, nahiz eta askotan horrela dirudien: gure ‘ergo’ anitzetan, ergelkeriak baizik ez ditugu ondorioztatzen. Espero dezagun, halarik ere, ergelen ergeltasuna ez mespretxatzea ergelkeriarik ez dadila izan.

Comments are closed.