6 thoughts on “Estratega eskasak.

  1. Antolatu ezazue zuen armada, edo armada ez armatua, edo fronte soziala, eta izan estratega. Bete betean emanez gero, ez da onartuko ez dizuenik. Lasai horregatik.

  2. Estratega Soberanista horiek Espainiako Estatuaren Erresumaren baitako Erregimen Alderdikratiko Bialderdikoian erabaki egin dute bi alderdi horietarikan zeinek kudeatuko duen hurrengo lau urtean.

    Estratega Inperialista horiek Euskal Herria den komunitate kulturala frantziar Herria den komunitate kultural eta espainiar Herria den komunitate kultural bilakatzen ari dira.

    Karl von Clausewitz: gudaren helburua arerioak gudariaren borondatea betetzea da.

    Post Scriptum: ETA espainiar fenomeno bat da. Zerk egiten gaitu bertoko eta zerk kanpoko?

Comments are closed.