Terapia patetikoa

Terapeutiko izan dakigukeela ahanztura? Bai eiki. Baina edozein galtzagorrik oroitaraz diezaguke geure historia. Aukeran, ahanzturatik autoengainura pasa gaitezke orduan

2 thoughts on “Terapia patetikoa

  1. Askotan gertatzen da hori, zer erranik ez. Interesatu batzuek “gure onerako” psikiatrarena egin nahi dute, eta, ahanzturak inoiz ez digunez zulo hutsik uzten, beren “oroitzapen” interesatuekin betetzen digute zuloa. Eta guk, koitaduok, sinetsi horrekin… autoengainuaren bidetik.

Comments are closed.