3 thoughts on “Zibilizazio bakarra?

  1. zibilizazioa sortzeko lehengoz kultura sortu behar da, eta hau lortzeko lehengoz denok libre sentitu behar dugu edozer esateko edozertaz eta gero, sortuko da zibilazioa, jende jakintsuak behintzak izango gara eta babesa ematen dio zure egunerokotasunari

  2. Zerbaitengan edo zerbaitetan sinisteko izkutuko behar horretatik sortzen da kultura, erligioa barne.Gizakiak errealitatearen aurrean egiten dituen galderei erantzunak aurkitzen dituzten jakintzak dira kultura. Larraskandan egon naiz gaur platora jaurtitzen, Benelli premium superligerari kea atereaz nonbait jarri behar eta begipuntuaren xedea. 50 plater 28 gramoko kartutxos 30 ta 40 artean suntsitu ditut, nire nibelerako ongi, 5 postu ta bost norabide desberdin.Eskopetarekin jarraitzeko baina, Laster GC-ena joan beharko dut permisua berriztera. Beheko pinadi kottauari barkamenak urteak itxaron beharko baitira plater arrastoak biodegradatzeko.Ez da merkea gainera, 4 kartutxo kaja eta 2 tirada 28 euro. Urtean pare bat alditan joateko prezioa. Kulturak , tradizioak modifikatu behar dira. Berunaren ordez beste zerbait asmatu beharko lukete disparatzeko, horrela ez genuen kutsadurarik sortuko eta platerak lurrarentzako ongarriz eginak beharko lukete.Horrtela mendiarentzat onurak

  3. Arrantzale bat errekan amurrainak amua noiz irentsiko zain, txitxarea antzueloan torturatua uretan odoluztuten. Berarekin gelditu naiz belarri motxa bera, que ya pikan? no, anda una trucha pero ay que esperar, no pikan a la primera, suelen dar muchas bueltas…Ka

Comments are closed.