Gizarte ingeniaritza hutseginkorra

Popperrek berak hautu ideologiko liberalera jotzerakoan, ez bazuen arrazoiak agindurik egin baina bere usteek, zergatik gizarte ingeniariek jo beharko dute sistema justu eta libreago baten aldera? Popperrek bezala, zorrotz erabiliko ote dute arrazoimena beren lanean: baina beti ere gero, euren usteen araberako hautu baten alde egin eta gero. Adibidez, ez bereziki justizia, berdintasun eta askatasunaren alde, baizik eta jendeak barnera ditzan haien errezetak justuenak, berdintzaileenak eta askatzaileenak izanen balira bezala, nahiz eta, artean, gure mundua doan bezala joan. Atzoko Berrian egin nion beheko iruzkina Popperren gizarte irekiari buruzko lanaren, bigarren zatiari, euskaraz bigarren liburuki gisa argitaraturik.

Δ Δ Δ

Beldurgarria da, beldurgarria denez, Popperrek imajinatzen duen gizarte mota, bere