2 thoughts on “Prozeduren sinesgarritasuna

  1. euskal atxilo denak salatu dute tortura espainian, hori netodo bihurtu dute eukaldunen askatasuna suntzitzeko asmoz, honela gaurko garaile politikoa biharko etsai amorratua izatea lortuko dute. zereen torturatuakk eta bere senidetzak gogoan izango dute emandako tratua, hor dugu estaduaren arma larriena eta eraginkoorrena, herria beldurtzea zelako tratua pasa daiteken mehatxatuta

Comments are closed.