“Profit State”

Hobera goaz: Ongizateaz arduratzen omen zen Estatutik, Hobariaz arduratzen den Estatura.