Eskarmentuduna

Literatur kritikari aparta, ongi ere ongi baitzekien zer den gaizki kontatzea: bera narratzaile jarri eta narras zebilzkion pieza guztiak.