2 thoughts on “Arrazismo estalkia

  1. Ni emakumea naiz eta nazkagarria iruditzen zait emakumea den bezala ikusi nahi ez duen (=estali egin behar duen) kultura/erligio/ohitura bat.

    Arrazista izango naiz orduan…

Comments are closed.