2 thoughts on “Erabili eta botatzeko baliabideak

  1. Hagitz polita hitz-jokoa! Egia handia laburbiltzen duena. Ederki kontsumitu bai baina erreziklatu ere egin nahi ez duten zaborra gara.

  2. ‘Giza baliabide’ kontzeptuarekin aspaldin nago nazkaturik. Eta zein erraz onartu duten sindikatuek beraiek eta gizarteak! Aldiz, ene ustez, gizakiontzat kontzeptu laidogarria da, gizakiok gauza baliagarri bihurtzen gaituena. Baliagarri, jakina, erabiltzen gaituenak zakarrontzira botatzen gaituen arte. Askoz duinago deritzot ‘langile’ terminoari.

Comments are closed.