One thought on “Zer-nork

  1. Lana nahiago dute langileek langabezia baino, dudarik gabe. Neoliberalek eta kapitalistek esaten dutenari aitzi, ez dago langabezian atseginik atxematen duen langilerik; bestela mota honetako langile batek beste bizibiderik leukake.
    Nagusiek haien enpresa aurrera joan dadin nahi dute eta hortarako lana “eskaintzen ” dute, bainan probetxu handiena bilhatzekotan, gaizki pagatuta edo langilegoa gutxiago pagatzen duten herrietara lantokiaren herbesteratuz, mundializazioaren altare “sakratu” bainan madarikatuan.

Comments are closed.