2 thoughts on “Arinkeriaren sakona

  1. Askotan arinkeria dela uste dugunak gogoan dugun asmo bat edo tendentzia bat salha dezake. Gauza bera senti daiteke hitzekin edo keinuekin. Askotan mingaina puntutik eskapatzen zaigun hitz apal (lapsus lingui) batek edo broma batek pertsona berari buruz dugun sentimentu baikorra edo ezezkorra traizonatzen du.

  2. Helduaroara iritsitakoan jokamoldeak askoze harreman azalekoagoak edota arinkeriaz oinarrituak dirudite.

    Nabarmena den arren,heldutasuna bere baitan sakontasun daramala edo berarekin dakarrela.

    Berez azaltzen dena,automatikoki….,urteak aurrera joan ahala,askotan ezer esan gabe esanda dago.

    Agian.

Comments are closed.