2 thoughts on “Ezustean galdu

  1. Askotan besteek aipatutako parabisuan sartzen saiatzen gera, bainan faltsukeria dela ohartzen gara. Benetako parabisua geuk geure inguruan eta geuregan egin dezakegu, geure nortasunari sentimentueri eta bizimodu sanoari jarraikiz.

Comments are closed.