One thought on “Adimena eta oroimena jokoan (2)

  1. Hau da okerrena daturik gabeko burudunak nola interpreta litzake ekintzak eta gertaerak? Gaurkoa ulertzeko eta etorkizunarako aurrikuspen egiteko oroimena beharrezkoa da.

Comments are closed.