3 thoughts on “Garunen baliagarritasuna.

  1. Aspaldi entzun,irakurri eta esan egiten da politikarien aurkako iritzi handik eta hemendik,edonon.
    Ni politikariekiko betidanik iritzi kritiko izan dudalarik,arritzen nau zergatik bakarrik azkenengoko urte hauetako politikariei eta ez horren beste orain 30 – esatebaterako- urtelo klase politikoari.

    • Nire kritikak inoiz ez doaz politikari guztien aurka, bai aldiz gehienen aurka: espainiar sistema politikoan, 1977tik hona, paradisua da hiritarren zerbitzura politikarik egin nahi ez dutenen politikarientzat, eta salbuespen gutxi ikusi dugu. Klase politiko deiturikoak, tamalez, existitu existitzen du, eta ene kritikatik libra daitezkeenak ez dira, ene ustez, klase horretakoak.

  2. Ez dut esan nahi politikari onak ez zirela egongo orain 37 urte,gaur egun dagoen ustelkeria berbera edo gehiago izan izango zela baizik.
    Poiltikan aritzeko sistema ez baita ezertan aldatu,hots,burgesia finantzak baitira hemen lehen eta orain nagusi.

Comments are closed.