Sofisma erlatibista

– Ene printzipio absolutu bakarra: “Printzipio guztiak erlatibo dira”.
– Horra hor ‘gezurtiaren paradoxa’! Ez zara, ba, erlatibista.
– Nola ez? Ene erlatibismoaren froga argiagorik behar al duzu? Erlatibismoan ere erlatibista nauzu!