One thought on “Garaile galtzaileak

  1. Konkistako gerlak beti galdu dira goiz ala berant. Nola denbora zaharretako historiak hala denbora berrikoak inperio handiak beti desegiten dirala erakutsi digu. Hala zatitu zen Erromako inperioa. Hala egin baino azkarrago desegin ziren “Iguzkia sekulan sartzen ez den” inperioak, bai Espainiakoa bai Inglaterrakoa, baita Frantziakoa ere, azken horrek Pazifikoan eta Ameriketan orandik lurralde batzuk ukan arren. Jipoi batengatik Frantziak konkistutako Algeriak zortzi urteko gerla gogor bainan hala ez jota, baten ondotik bere askatasuna irabazi zuen. Gugandik hurbilago Austriako inperioa desegin zen benetako nazioen garapenari hildoa irekiz; baita Jugoslabiakoa Laister Espainiakoa eta Frantziakoaren txanada izanen da.

Comments are closed.