3 thoughts on “Ugalkortasuna

  1. Aberatsen aurrez aurrekoa estali ezkeroz pobreak ditugu, gero eta ugariagoak biak hala biak.Ez dira luzaroan gehiago ugalduko baina ugalkortasunetaz hitzegiterakoan nabarmenduko nuke pobreak badutela bere erraietan kapitalismoak zor dieten hainbat ugal-loreen (giza baloretaz ari natzaizut) eskeintza beharra.Eta, iritsiko da ugal-loreen erditzea.
    Ondo izan.

  2. Ez dakit zu zoriondu ala ez. Zer uste duzu? Baina ni pozten naiz gaur irakurri dudan berriagatik: Espainiako parlamentuan ikusi eta entzungo zaitugu. Joseluis E(“Misko” ezizenez)

Comments are closed.