5 thoughts on “Erabateko aldaketa

  1. Egiaren jabetasunak norberak du, sineste kontuak besteriak ez direla dena posible da munduan.Egiaren gauzatzea norberaren eskuetan eta ahalmenean delarik.
    Egia da hau,hura,beste hori,….zuk nahi duzun hori.Ondorioz, entrepisan jarriko nuke destinoa ba ote dagoen edo kontraz, norberaren egia den absolutoki.
    Ondo izan.

  2. Arazoa da egiaren jabeak bere horrekin sinetsarazi nahi dizula, absolutuki. Eta, agian, zuk neurri batean egia hori aztertzeko prest jarririk, bertzea, ezustean, egiaz aldatzen dela, berriro ere egia berriarekin sinetsarazi nahi dizularik. Egia absolutuen jabeek ez dute neurririk, ezta egiaz aldatzen direnean ere: egia absolutua dutenek (egia absolutudunek) egia bakarra dute, eta, aldatzekotan, egiaz aldatzen dira, egia batetik bertze batera pasatzen dira, baina bakarra baizik kontzebitu ezinean, lehenean bezala, bigarrenean ere: absolutuki aldatzen dira egiaz.

  3. Ok. Egia absolutoa dela betiere zuretzako egia bada eta egia zilegizkoa bada, egia absoluta izaten jarraituko du, aldatzen bada ere.

    Ondo izan.

  4. Ni ez nago hain absolutuki ziur egia molde horietaz, eta are gutxiago destinoaz, nahiz egia absolotudun asko egon.

Comments are closed.