2 thoughts on “Hizkerazko edabeak

  1. Gure independentziaren aldeko erresistentzia borroka garaitik beste borroka mota batera pasatu omen edo pasatu behar garela,esaten da.
    Hizkera aldaketa ere ekartzen al dute garai berri hoiek?

Comments are closed.