2 thoughts on “Zinismo postmodernoa

  1. Langile arruntak edo bere pensioa emandatuko ez zaiola dakienak, fatalitatez edo estoizismoz hartzen du bere egoera berri larriagoa; “denbora berriak direla” dio eta “greba edo manifak egin beharrean pairatu edo jasan behar dela “dio bere kolkoan. Bitartean aberatsak aberatsago bihurtzen dira eta hedonismo horretan daude, besteen bizkarrean diru asko irabazten dutela eta. Egoera hori noiz arte iraunen ote du? Frantziako Estatuan jende arrunt asko, baita neoliberalismoaren biktimak ere, haserratzen da greba bat hasten delarik; ni behintzat pozten nahiz , ikusirik jendea menperaturik izan nahi ez duela, greba horrek ematen ahal zizkidan oztopo guztien gorabehera.

  2. Grebaren oztopo guzti hoiek ez dira ezer langileen baldintzekin konparatuz.
    Arazorik larriena langile aristokrata greba bera onhartu ez izatea.

Comments are closed.