2 thoughts on “Aukera irekia

    • Ez luke egon behar desberdintasunik. Baina LOMCE horrek ba al du zerikusirik jakinduriarekin? Tira, bai, badu, zentzu negatiboan: ez zaiolako interesatzen jakinduria hezkuntzan, trebeziak baizik.

Comments are closed.