4 thoughts on “Fededun bihurtu

  1. Hizkuntzak kontrakoa sinestarazten duen arren, ez dago “gure burua”, bikoiztasun horrek existitzen ez den arima exijitzen duelako.

        • Kar kar kar… Sinetsi, zertan edo inorengan sinetsi ohi du jendeak gaurko euskara arruntean, baina zentzu berean zerbaitekin edo inorekin ere sinets daiteke. Nik, gehien-gehienetan, bigarren egitura lehenesten dut.

Comments are closed.