3 thoughts on “Suizidio teorikoak.

    • Uf… Hitz joko bat da nirea, tesi eztabaidaezin izan nahi duten teoriei buruz, zentzugabekeria horretaz. Zuk planteatzen duzuna gehiago dagokio hainbat pratikari, eta bertze kontu bat da.

Comments are closed.