3 thoughts on “Desadostasun

  1. Ados baldin ba gaude, zertarako eztabaidatu?
    Ez delako adostasun kontu, nik uste, interesak desberdinak direnean, txiroen eta aberatsen artekoak, adibidez.

    • Desadostasun kontua da, hain zuzen, planteatu dudana, eta desadostasunaren azalpen eta kudeaketa. Diot. Kudeaketa, batzuetan, interes desberdinen arteko borrokan gauzatzen da.

Comments are closed.