4 thoughts on “Hizkera inkisizioa?

  1. Ene uste apalean, euskarak badu kutsu politikoa, betidanik eta gaurdaino, izan du, du eta hizkuntza zutabe eta oinarri garrantzitsuena den heinean herri osatzean, gure euskal nortasuna bertan sustraitzen da lurraldetasuna bezain beste edo gehiago.
    Halaxe uste dudan neurrian, euskaldun zaharrak izango ziran sustraiak. Etzan euskaldun zahar gabe euskaratik egongo.

    • Jakina! Aspalditik etorri gabe, neolingua halako bat izanen litzateke euskara, esperanto edo… Euskaldun zaharrei esker jaso dugu gaur euskara, nola ez? Nire kezkak ez du hori dudan jartzen, euskaldun zahar batzuen kontura doa nirea. Errate baterako, ezagutzen al duzu, entzunez behintzat, Zubitur leizar delako bat? Famatua da, bai politikoki (bere astakeriengatik), bai euskaldun gisa: semealabei transmititu die euskara, gogoz transmititu ere, baina etxekoa eta familiartean bakarrik erabiltzekoa, euskara batuaren aurkako omarratua dugu.

    • Ezin jakin ez eta zerbait pentsatzen ote duen. Espainiar inperio galdu baina zibilizatzailearen zale dela, hori seguru.

Comments are closed.