Sinergia aldatzailea.

Ongi dago, behar-beharrezkoa da, aldakuntzen aldeko arlo berezietan dihardutenek arlo orokorrean (politikoan) dihardutenei berauek ahal duten baino harago joateko eskatzea, behin eta berriz: nolabait erranik ezinezkoa etengabe eskatu behar.

Baina maila politikoan ezinezkoa dirudiena lorgarri bihurtzeko, arlo berezietan dihardutenen ahaleginak ez ezik, lorpenak ere bai, behar-beharrezkoak dira.

Azken buruan, lorpen berezi eta zehatz hauek funtsezko zereginik dute politikoki ezinezko dirudiena benetan bideragarri egiteko.