Erromako Sinodoa

Kontzilioa egiteko asmoarekin batera, Joan XXIIIak Erroman Sinodoa egiteko asmoa ere nola agertu zuen, handik urtebetera,1960ko urtarrilean, Letrango San Joan basilikan, Erromako elizbarruti zabalaren Sinodo bilera egin zuten. Porrot huts hustua!

Kuriako jendea oso haserre zebilen, Aitasantuak inori galdetu gabe Kontzilioarena asmatu zuelako batipat. Bestalde, landalan ziharduten Kontziliorako

Joan Aita xalaua (2) *

Kontzilioa gerturatzen zihoala, dena prest ukan nahi eta gertatze lan luze haietan, Komisioen artean idatzitako eskemak irakurri ta aztertu, hantxe ibili zen jo-ta-su azken hilabeteetan gure aitasantu Joan XXIIIa. Prestaturiko eskema batzuk ez zitzaizkion batere gustatu, beste hainbestetan zuzendu beharreko puntu dezente topatu eta apartatu zituen. Uztailaren 27an, hala hartu zuen Civilt

Joanen xalotasuna (1)

Kontzilio hasierakoan, dena gertu beharreko zurrunbilo presakakoan, han agertu zitzaigun aitasantu Joan onaren bihotza ta umore graziotsua. Bere izaeraren berri damaigun eguneroko bikainean, Arimaren eguneroko horretan, badugu ale mamitsurik, pozez gogoratzen diren horietakorik. Baina berrikitan, Civiltt

Kontzilio lurra

Mundu zabaleko gotzainen erantzunetan agertu zen Erroman, garai haretako egoera malkartsua.
Asko izan ziren erantzunik gauzatzera iritsi ez zirenak; beste askok, garrantzi gabeko kontu hutsalak aurkeztu zituzten. Oso gutxi, berriz, landu beharreko gaiak seinalatzen ausartutakoak. Eskerrak Erlijiosoen Ordena askok erantzun ziotenari, baita Unibertsitateetatik ere, eta hainbat Istituziotatik. 2 milatik gora erantzun iritsi ziren Erromara.

Espainia aldeko talde batek komunismoaren gaitzespen hotsandiko bat egitea eskatu zuen, lehen pausotzat; eta, bigarrenik, Ama Birjinaren debozioa eta kultua sustatzea. Eta honako hau ere bai: Elizetan debeka zedila arte moderno oro

Kontzilio bidean (5)

Angello aingerua agudo hasi zen lanean. Bere etxebizitza erabat ezagutzerako, segituan harturiko erabakietakoa, J.B.Montini kardinal izendatzea izan zen: beronexek ordezkatuko zuen Paulo VI izenarekin. Laster baitere, Kurian zihardutenei soldata jaitsi zien, eta bestalde, Batikanoko langile taldeei laneko baldintzak puxka bat hobetu. Asko izan ziren, bai, aitasantu berriarekin

Kontzilio bidean (3)

Eugenio Pacelli 19 urtez izan zen Erromako aitasantu. Castel Gandolfon jaiotako apaiz hau, ez zen pastoral lanetan ibilia. Gaztetatik, Erroman bertako Kuriako lanetan hasi zen, Elizaren Neurrizkanpoko Arazoen Kongregazioan; hurrena Babierako eta Prusiako Nuntzio izendatu zuten; Konkordatuen sustatzaile eta izenpetzaile, hainbat naziotan, Batikanoko Estatu Idazkari izan zenean batipat.

Martxoaren 2an jaioa izaki, 1876an, halaxe, 1939ko urtebetetze egunean izendatu zuten aitasantu, 63 urte bete zituen egunean. XX.mendeko gertakizun latzenak bizitzea egokitu zitzaion, halanola bi gerrate mundialak, Errusiako komunismoaren indartze ta garaitzea, Espainiako gerra zibila, Hitlerren ta besteen nazismo itxia, Holokausto itxuragabea, zer ez