Jubileu Urtea

Askapen urtea deitu zioten. Harrituta gelditzen da bat, jende aspaldiko haiek gauzak ongi bideratzen nola asmatu zuten ikustean. Zazpina urteko zazpiko sorta igarotzean, 49 urte, alegia, dena bake-bakera eta lehengoetara itzularazten zuten. Sendiko seme-alabaren bat morrontzan lotu behar izan zutela, zorrak kitatzeko esklabotzan? Hortxe etxera itzuliko zen. Terrenoren bat utzi edo zor-kitean eman behar izan zenuela? 49.urtean berriro zeurea zen. Askapen urtea, koanto! Halaxe deitu zioten. Denak urte horri begira bizi ziren. Dirubeharrean zinelako soro bat saldu behar zenuela? Askapen urte hau urruti bazegoen, garesti salduko zenuen; jubileu urtea gertu bazen, ordea, oso merke, laster baitzetorren berreskuratzeko epea, askapen urtea. Adar (

Lebitarrentzakoa

Bada irakurt-pitxirik edozein txoko ta baxterretan. Eta hala, sasoitsu honetan, Elizak prestaturiko eguneroko mezatan irakurtzen dugun Testamentu Zaharreko orrialdeotan, bada zer pentsa eta pentsu-mental egokirik eskaintzen digunik ere.
Begira, Lebitarren liburuan, Moisesen izenari atxikirik, orduko elizgizonei zuzendutako kontuotan. Zein festegun ospatu behar dituzten gomutarazten die. Denak ere, lurraren fruitu eta emariei lotuta datozkie: udaberriko lehen ilargialditik abiatuta, gariaren biziari dagokion puntutik hasiko dira, Pazkoaren akordutan