Hego Euskal Herriko basoak
Basoen jabetza
Espezie nagusiak
Lurralde bakoitzean ugarienak diren 5-6 espezie aukeratu dira
Iturria: Eusko Jaurlaritza, Nafarroako Gobernua