PPG-k lortutako eserlekuen bilakaera
AP PPG
Parentesi artean, eserleku horiek lortzeko behar izan dituen botoen ehunekoa
Iturria: Espainiako Hauteskunde Batzordea