Balantze globalaren mugarriak
(2015-2028)
Iturria: UNFCCC Klima Aldaketari Buruzko NBE-ren Esparru Konbentzioa