\\2"; $aldatui="\\2"; $aldatum="\\2"; $aldatul="\\2"; $aldatumarra="
\\2
"; $funtes = eregi_replace($patroia,$aldatu,$funtes); $funtes = eregi_replace($patroiai,$aldatui,$funtes); $funtes = eregi_replace($patroiam,$aldatum,$funtes); $funtes = eregi_replace($patroial,$aldatul,$funtes); $funtes = eregi_replace($patroiamarra,$aldatumarra,$funtes); $funtes = str_replace("@- ", "• ", $funtes); return $funtes; } //Data $gaurkodata=date("Y-m-d"); //Jarraia datubasera konektatzeko datuak $Host = "localhost"; $User = "ksarasol"; $Password = "davant"; $DBName = "edjarraia"; $Taularenizena = "eztabaida"; $Link = mysql_connect ($Host, $User, $Password); //Erreferentzia datu basera konektatzeko datuak $RHost = "localhost"; $RUser = "myerreferentzia"; $RPassword = "iztne"; $RDBName = "erreferentzia"; $RTaularenizena = "tesdef"; $ATaularenizena = "argazkiak"; $RLink = mysql_connect ($RHost, $RUser, $RPassword); //Azken berriak erakusteko eskaera $Berriak="SELECT * FROM testuak WHERE mota='berria' AND idd='44' ORDER BY data DESC LIMIT 5"; $Berriak_ikus=mysql_db_query($RDBName, $Berriak, $RLink); $zenbat_berri=mysql_num_rows($Berriak_ikus); //Azken elkarrizketa aterako dugu $Elkarrizketa="SELECT * FROM testuak WHERE mota='elkarrizketa' AND idd=44 ORDER BY datates DESC LIMIT 1"; $Elkarrizketa_ikus=mysql_db_query($RDBName,$Elkarrizketa,$RLink); //Azken analisiak aterako ditugu $Analisia="SELECT * FROM testuak WHERE mota='analisia' AND idd=44 ORDER BY datates DESC, id DESC LIMIT 3"; $Analisia_ikus=mysql_db_query($RDBName, $Analisia, $RLink); //Bestelakoak datu basean sartzeko datuak $BHost = "localhost"; $BUser = "mybestela"; $BPassword = "aletse"; $BDBName = "bestelakoak"; $BTaularenizena = "duran_fitxak"; $UTaularenizena = "liburu"; $BLink = mysql_connect ($BHost, $BUser, $BPassword); //Hemen eskuineko argazkirako //Bildumako argazkiak aterako ditugu $Argazkiak="SELECT * FROM $ATaularenizena WHERE idd=38 ORDER BY id DESC"; $Argazkiak_ikus=mysql_db_query($RDBName, $Argazkiak, $RLink); $argazkiak_zenbat=mysql_num_rows($Argazkiak_ikus); //Bildumako argazkien randoma egingo dugu srand ((double)microtime()*1000000); $randoma=rand(1,$argazkiak_zenbat); //Aleatorioki argazki bat erakutsiko dugu $i=0; while ($Argazkiak_erakus=mysql_fetch_array($Argazkiak_ikus)){ $i++; if ($i==$randoma){ $argazid=$Argazkiak_erakus[id]; $argazidd=$Argazkiak_erakus[idd]; $formatoa=$Argazkiak_erakus[formatoa]; } } //Hemen nobedadeetako liburuentzako datuak //Liburu guztiak aterako ditugu $Liburuak="SELECT * FROM $BTaularenizena WHERE mota='liburua' AND webgunea='durango04' ORDER BY id DESC"; $Liburuak_ikus=mysql_db_query($BDBName, $Liburuak, $BLink); $Liburuak_zenbat=mysql_num_rows($Liburuak_ikus); //Bildumako liburuen randoma egingo dugu srand ((double)microtime()*1000000); $randoma_liburuak=rand(1,4); //Aleatorioki liburu bat erakutsiko dugu $l=0; while ($Liburuak_erakus=mysql_fetch_array($Liburuak_ikus)){ $l++; if ($l==$randoma_liburuak){ $liburuid=$Liburuak_erakus[id]; } } //Lehen liburuaren datuak $Liburua1="SELECT * FROM $BTaularenizena WHERE id='$liburuid'"; $Liburua1_ikus=mysql_db_query($BDBName, $Liburua1, $BLink); while ($Liburua1_erakus=mysql_fetch_array($Liburua1_ikus)){ $argitaletxea=$Liburua1_erakus[argitaletxea]; $izenburua=$Liburua1_erakus[izenburua]; $egilea=$Liburua1_erakus[egilea]; $argitaletxea=$Liburua1_erakus[argitaletxea]; } //Bigarren liburuaren randoma egingo dugu hurrena //Liburu guztiak aterako ditugu $Liburuak2="SELECT * FROM $BTaularenizena WHERE mota='liburua' AND webgunea='durango04' ORDER BY id DESC"; $Liburuak_ikus2=mysql_db_query($BDBName, $Liburuak2, $BLink); //Bildumako liburuen randoma egingo dugu srand ((double)microtime()*1000000); $randoma_liburuak2=rand(5, 8); //Aleatorioki lehen liburua ez den beste liburu bat erakutsiko dugu $l2=0; while ($Liburuak_erakus2=mysql_fetch_array($Liburuak_ikus2)){ $l2++; if ($l2==$randoma_liburuak2){ $liburuid2=$Liburuak_erakus2[id]; } } //Bigarren liburuaren datuak $Liburua2="SELECT * FROM $BTaularenizena WHERE id='$liburuid2'"; $Liburua2_ikus=mysql_db_query($BDBName, $Liburua2, $BLink); while ($Liburua2_erakus=mysql_fetch_array($Liburua2_ikus)){ $argitaletxea2=$Liburua2_erakus[argitaletxea]; $izenburua2=$Liburua2_erakus[izenburua]; $egilea2=$Liburua2_erakus[egilea]; $argitaletxea2=$Liburua2_erakus[argitaletxea]; } //Hirugarren liburuaren randoma egingo dugu hurrena //Liburu guztiak aterako ditugu $Liburuak3="SELECT * FROM $BTaularenizena WHERE mota='liburua' AND webgunea='durango04' ORDER BY id DESC"; $Liburuak_ikus3=mysql_db_query($BDBName, $Liburuak3, $BLink); //Bildumako liburuen randoma egingo dugu srand ((double)microtime()*1000000); $randoma_liburuak3=rand(9, 13); //Aleatorioki bigarren liburua ez den beste liburu bat erakutsiko dugu $l3=0; while ($Liburuak_erakus3=mysql_fetch_array($Liburuak_ikus3)){ $l3++; if ($l3==$randoma_liburuak3){ $liburuid3=$Liburuak_erakus3[id]; } } //Hirugarren liburuaren datuak $Liburua3="SELECT * FROM $BTaularenizena WHERE id='$liburuid3'"; $Liburua3_ikus=mysql_db_query($BDBName, $Liburua3, $BLink); while ($Liburua3_erakus=mysql_fetch_array($Liburua3_ikus)){ $argitaletxea3=$Liburua3_erakus[argitaletxea]; $izenburua3=$Liburua3_erakus[izenburua]; $egilea3=$Liburua3_erakus[egilea]; $argitaletxea3=$Liburua3_erakus[argitaletxea]; } //Hemen nobedadeetako diskoentzako datuak //Disko guztiak aterako ditugu $Diskoak="SELECT * FROM $BTaularenizena WHERE mota='diska' AND webgunea='durango04' ORDER BY id DESC"; $Diskoak_ikus=mysql_db_query($BDBName, $Diskoak, $BLink); $Diskoak_zenbat=mysql_num_rows($Diskoak_ikus); //Bildumako diskoen randoma egingo dugu srand ((double)microtime()*1000000); $randoma_diskoak=rand(1,4); //Aleatorioki disko bat erakutsiko dugu $d=0; while ($Diskoak_erakus=mysql_fetch_array($Diskoak_ikus)){ $d++; if ($d==$randoma_diskoak){ $diskoid=$Diskoak_erakus[id]; } } //Lehen diskoaren datuak $Diskoa1="SELECT * FROM $BTaularenizena WHERE id='$diskoid'"; $Diskoa1_ikus=mysql_db_query($BDBName, $Diskoa1, $BLink); while ($Diskoa1_erakus=mysql_fetch_array($Diskoa1_ikus)){ $argitaletxea_dis=$Diskoa1_erakus[argitaletxea]; $izenburua_dis=$Diskoa1_erakus[izenburua]; $egilea_dis=$Diskoa1_erakus[egilea]; $argitaletxea_dis=$Diskoa1_erakus[argitaletxea]; } //Bigarren diskoaren randoma egingo dugu hurrena //Disko guztiak aterako ditugu $Diskoak2="SELECT * FROM $BTaularenizena WHERE mota='diska' AND webgunea='durango04' ORDER BY id DESC"; $Diskoak_ikus2=mysql_db_query($BDBName, $Diskoak2, $BLink); //Bildumako diskoen randoma egingo dugu srand ((double)microtime()*1000000); $randoma_diskoak2=rand(5, 8); //Aleatorioki lehen liburua ez den beste liburu bat erakutsiko dugu $d2=0; while ($Diskoak_erakus2=mysql_fetch_array($Diskoak_ikus2)){ $d2++; if ($d2==$randoma_diskoak2){ $diskoid2=$Diskoak_erakus2[id]; } } //Bigarren diskoaren datuak $Diskoa2="SELECT * FROM $BTaularenizena WHERE id='$diskoid2'"; $Diskoa2_ikus=mysql_db_query($BDBName, $Diskoa2, $BLink); while ($Diskoa2_erakus=mysql_fetch_array($Diskoa2_ikus)){ $argitaletxea_dis2=$Diskoa2_erakus[argitaletxea]; $izenburua_dis2=$Diskoa2_erakus[izenburua]; $egilea_dis2=$Diskoa2_erakus[egilea]; $argitaletxea_dis2=$Diskoa2_erakus[argitaletxea]; } //Hirugarren diskoaren randoma egingo dugu hurrena //Disko guztiak aterako ditugu $Diskoak3="SELECT * FROM $BTaularenizena WHERE mota='diska' AND webgunea='durango04' ORDER BY id DESC"; $Diskoak_ikus3=mysql_db_query($BDBName, $Diskoak3, $BLink); //Bildumako diskoen randoma egingo dugu srand ((double)microtime()*1000000); $randoma_diskoak3=rand(9, 12); //Aleatorioki bigarren diskoa ez den beste disko bat erakutsiko dugu $d3=0; while ($Diskoak_erakus3=mysql_fetch_array($Diskoak_ikus3)){ $d3++; if ($d3==$randoma_diskoak3){ $diskoid3=$Diskoak_erakus3[id]; } } //Hirugarren liburuaren datuak $Diskoa3="SELECT * FROM $BTaularenizena WHERE id='$diskoid3'"; $Diskoa3_ikus=mysql_db_query($BDBName, $Diskoa3, $BLink); while ($Diskoa3_erakus=mysql_fetch_array($Diskoa3_ikus)){ $argitaletxea_dis3=$Diskoa3_erakus[argitaletxea]; $izenburua_dis3=$Diskoa3_erakus[izenburua]; $egilea_dis3=$Diskoa3_erakus[egilea]; $argitaletxea_dis3=$Diskoa3_erakus[argitaletxea]; } //Orain eztabadiaguneko gaia eta azken mezua erakutsiko ditugu //Honekin gaia aterako dugu $Eztabaida="SELECT * FROM $Taularenizena WHERE zenbakia=10 AND erreferentzia='000000000000'"; $Eztabaida_ikus=mysql_db_query($DBName,$Eztabaida,$Link); //Eta orain azken mezua $Azkeneztabaida="SELECT * FROM $Taularenizena WHERE zenbakia=10 ORDER BY data DESC, ordua DESC LIMIT 1"; $Azkeneztabaida_ikus=mysql_db_query($DBName,$Azkeneztabaida,$Link); //Udazkeneko liburu berria erakutsiko dugu $Udazkenekoak="SELECT * FROM $UTaularenizena WHERE webgunea='durango04' ORDER BY id DESC"; $Udazkenekoak_ikus=mysql_db_query($BDBName,$Udazkenekoak,$BLink); $udazkenekoak_zenbat=mysql_num_rows($Udazkenekoak_ikus); //Datu-baseko udazkeneko liburuen randoma egingo dugu srand ((double)microtime()*1000000); $randoma_udazkenekoak=rand(1,$udazkenekoak_zenbat); //Aleatorioki nobedade bat erakutsiko dugu $i=0; while ($Udazkenekoak_erakus=mysql_fetch_array($Udazkenekoak_ikus)){ $i++; if ($i==$randoma_udazkenekoak){ $umotates=$Udazkenekoak_erakus[motates]; $uizenburua=$Udazkenekoak_erakus[izenburua];; $uegilea=$Udazkenekoak_erakus[egilea]; $uargitaletxea=$Udazkenekoak_erakus[argitaletxea]; } } //KONTADOREA //Data definituko dugu $gaur=date("Y-m-d"); //Bestejarraitu datu basean gaurko data sortua dagoen begiratuko dugu $Datasor="SELECT * FROM bestejarraitu WHERE data='$gaur' AND zer='durango04'"; $ErDatasor=mysql_db_query($DBName,$Datasor,$Link); $KontaData=0; while ($IkDatasor=mysql_fetch_array($ErDatasor)){ $KontaData++; } if ($KontaData==0){ $Datasor1="INSERT INTO bestejarraitu values ('0','durango04','$gaur',0,0)"; $EgDatasor1=mysql_db_query($DBName,$Datasor1,$Link); } //Puntu honetara nor iristen den kalkulatzeko lehendabizi hasi-ko balorea aterako dugu $Hasi="SELECT * FROM bestejarraitu WHERE data='$gaur' AND zer='durango04'"; $ErHasi=mysql_db_query($DBName,$Hasi,$Link); while ($IkHasi=mysql_fetch_array($ErHasi)){ $hazkenhasi=$IkHasi[hasi]; $hazkenid=$IkHasi[id]; } $hazkenhasi++; //Eta hemen aktualizatu egingo dugu balorea $UpHasi="UPDATE bestejarraitu SET hasi=$hazkenhasi WHERE id=$hazkenid"; $ErUpHasi=mysql_db_query($DBName,$UpHasi,$Link); //BUKATU DUGU KONTATZEN ?> Berria.eus | Durangoko Azoka
   
 Azken berriak
 Nobedadeak
Nobedade +
 Eztabaida
$Eztabaida_erakus[izenburua]
"; echo "$Eztabaida_erakus[testua] [+]

"; } ?>
Azken mezua:
$Azkeneztabaida_erakus[bidaltzailea].- "; $ikus_tes=substr($Azkeneztabaida_erakus[testua],0,150); echo "$ikus_tes... [+]"; } ?>
 Elkarrizketak
"; echo ""; echo ""; echo " "; echo " "; echo ""; $argazkia="argazkiak/liburuargaz".$Elkarrizketa_erakus[id].".jpg"; if (file_exists($argazkia)){ echo " "; echo " "; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; } echo " "; echo " "; echo ""; echo " "; echo " "; echo ""; echo "
"; echo "
$Elkarrizketa_erakus[aurretitularra]
"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo "
"; echo ""; echo ""; echo ""; echo "
"; echo ""; echo ""; echo ""; echo "
"; echo "
$Elkarrizketa_erakus[titularra]
"; } ?>
Elkarrizketa + 
 Analisiak
"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; if ($a < 3){ echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; } echo "
"; echo "
$Analisia_erakus[aurretitularra]
$Analisia_erakus[titularra]
"; } ?>
Analisi + 
 Udazkenekoak
"; echo ""; echo ""; echo "
"; echo "
$umotates
"; echo "
"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo " "; echo ""; echo ""; echo " "; echo ""; echo ""; echo "
$uizenburua
$uegilea | $uargitaletxea
"; ?>
Udazkeneko liburu + 
© 2004 Berria.eus