86400 ){ $egunak += 1; $segunduak -= 86400; } //orduak kalkulatu $ordu = 0; while( $segunduak > 3600 ){ $ordu += 1; $segunduak -= 3600; } //minutuak kalkulatu $minutu = 0; while( $segunduak > 60 ){ $minutu += 1; $segunduak -= 60; } //datuei itxura eman if( $egunak != 0){ $erakutsi .= $egunak." egun "; } if( $ordu !=0 ){ $erakutsi .= $ordu ." ordu "; } $erakutsi .= $minutu." minutu"; //enaitza itzultzen da if($max==0){ return $erakutsi; }elseif($max>=$egunak){ return $erakutsi; }else{ return $data_ordu; } } ?> Berria.eus | Kontxako estropadak

kontxako estropadak

berria

irudietan
Irudietan
eztabaida

\n"; echo "Emaitzak eta iritziak ikusi\n"; } ?>
elkarrizketa
$er_elkar[aurretitularra]
"; echo "$er_elkar[titularra]"; } ?>
elkarrizketak

analisia
albiste zerrenda