\\2"; $aldatui="\\2"; $aldatum="\\2"; $aldatul="\\2"; $aldatumarra="
\\2
"; $funtes = eregi_replace($patroia,$aldatu,$funtes); $funtes = eregi_replace($patroiai,$aldatui,$funtes); $funtes = eregi_replace($patroiam,$aldatum,$funtes); $funtes = eregi_replace($patroial,$aldatul,$funtes); $funtes = eregi_replace($patroiamarra,$aldatumarra,$funtes); $funtes = str_replace("@- ", "• ", $funtes); return $funtes; } //Datu basera konektatzeko datuak definitzen ditugu $Host = "localhost"; $User = "mybestela"; $Password = "aletse"; $DBName = "bestelakoak"; $Taularenizena = "txirrindularitzaweb"; $Link = mysql_connect ($Host, $User, $Password); //$gaurkodata=date("Y-m-d"); $gaurkodata="2004-04-09"; $eguna="$gaurkodata[9]"; $etapakoa="SELECT * FROM $Taularenizena WHERE irabazlea!='' ORDER BY id ASC"; $ik_etapakoa=mysql_db_query($DBName,$etapakoa,$Link); while ($er_etapakoa=mysql_fetch_array($ik_etapakoa)){ $irabazlea=$er_etapakoa[irabazlea]; $etapa=$er_etapakoa[etapa]; $nagusia=$er_etapakoa[nagusia]; $data=$er_etapakoa[data]; $id=$er_etapakoa[id]; } //$etapa=nl2br($etapa); //$nagusia=nl2br($nagusia); $ibilbidea="SELECT * FROM $Taularenizena WHERE data='$gaurkodata' ORDER BY id DESC"; $ik_ibilbidea=mysql_db_query($DBName,$ibilbidea,$Link); while ($er_ibilbidea=mysql_fetch_array($ik_ibilbidea)){ $mendateak=$er_ibilbidea[mendateak]; } //Datu basean sartuko gara eta goian definitutako datuak sartuko ditugu $AHost = "localhost"; $AUser = "myerreferentzia"; $APassword = "iztne"; $ADBName = "erreferentzia"; $ATaularenizena = "argazkiak"; $ALink = mysql_connect ($AHost, $AUser, $APassword); $Albistea="SELECT * FROM testuak WHERE mota='berria' AND idd=22 ORDER BY datates DESC, id DESC LIMIT 5"; $Albistea_ikus=mysql_db_query($ADBName, $Albistea, $ALink); $usabiaga="SELECT * FROM testuak WHERE mota='analisia' AND idd=22 ORDER BY datates DESC, id DESC LIMIT 1"; $ik_usabiaga=mysql_db_query($ADBName, $usabiaga, $ALink); $egana="SELECT * FROM testuak WHERE mota='analisia' AND idd=22 ORDER BY datates DESC, id DESC LIMIT 1,1"; $ik_egana=mysql_db_query($ADBName, $egana, $ALink); $elkarrizketa="SELECT * FROM testuak WHERE mota='elkarrizketa' AND idd=22 ORDER BY datates DESC, id DESC LIMIT 1"; $ik_elkarrizketa=mysql_db_query($ADBName, $elkarrizketa, $ALink); //Hemen eskuineko argazkirako //Bildumako argazkiak aterako ditugu $Argazkiak="SELECT * FROM $ATaularenizena WHERE idd=21 ORDER BY id DESC"; $Argazkiak_ikus=mysql_db_query($ADBName, $Argazkiak, $ALink); $argazkiak_zenbat=mysql_num_rows($Argazkiak_ikus); //Bildumako argazkien randoma egingo dugu srand ((double)microtime()*1000000); $randoma=rand(1,$argazkiak_zenbat); //Aleatorioki argazki bat erakutsiko dugu $i=0; while ($Argazkiak_erakus=mysql_fetch_array($Argazkiak_ikus)){ $i++; if ($i==$randoma){ $argazid=$Argazkiak_erakus[id]; $argazidd=$Argazkiak_erakus[idd]; } } //Jarraia datu basean sartuko gera $EHost = "localhost"; $EUser = "ksarasol"; $EPassword = "davant"; $EDBName = "edjarraia"; $ETaularenizena = "inkestak"; $ELink = mysql_connect ($EHost, $EUser, $EPassword); $gaur=date("Y-m-d"); //Bestejarraitu datu basean gaurko data sortua dagoen begiratuko dugu $Datasor="SELECT * FROM bestejarraitu WHERE data='$gaur' AND zer='EHko Itzulia'"; $ErDatasor=mysql_db_query($EDBName,$Datasor,$ELink); $KontaData=0; while ($IkDatasor=mysql_fetch_array($ErDatasor)){ $KontaData++; } if ($KontaData==0){ $Datasor1="INSERT INTO bestejarraitu values ('0','EHko Itzulia','$gaur',0,0)"; $EgDatasor1=mysql_db_query($EDBName,$Datasor1,$ELink); //echo "Sortu du"; } //Puntu honetara nor iristen den kalkulatzeko lehendabizi hasi-ko balorea aterako dugu $Hasi="SELECT * FROM bestejarraitu WHERE data='$gaur' AND zer='EHko Itzulia'"; $ErHasi=mysql_db_query($EDBName,$Hasi,$ELink); while ($IkHasi=mysql_fetch_array($ErHasi)){ $hazkenhasi=$IkHasi[hasi]; $hazkenid=$IkHasi[id]; } $hazkenhasi++; //Eta hemen aktualizatu egingo dugu balorea $UpHasi="UPDATE bestejarraitu SET hasi=$hazkenhasi WHERE id=$hazkenid"; $ErUpHasi=mysql_db_query($EDBName,$UpHasi,$ELink); //BUKATU DUGU KONTATZEN $etapaegun[5]="1"; $etapaegun[6]="2"; $etapaegun[7]="3"; $etapaegun[8]="4"; $etapaegun[9]="5"; ?> Berria.eus - Euskal Herriko Itzulia
Albisteak | Sailkapenak | Parte Hartzaileak | Faboritoak | Palmaresa | Ibilbidea | Irudietan | Eztabaida | Lehiaketa |
"; echo " "; echo " "; echo " "; echo " "; echo " "; echo " "; echo " "; echo " "; echo " "; echo " "; echo " "; $etapa=TestuFormateatua ($etapa); echo " "; echo " "; echo " "; echo "
     Apirilak - . Etapa
"; echo " "; echo" "; echo" "; echo" "; echo" "; echo"
$er_jarraian[titularra]

"; if ($er_jarraian[azpititularra]!=""){ echo "

$er_jarraian[azpititularra]

"; } echo "

$er_jarraian[sarrera]

"; $testuona=TestuFormateatua($er_jarraian['testua']); echo "

$testuona

"; } ?>
 
"; echo "
"; //Hemen hasten da eguneko berrien zerrenda echo ""; if ($bhasi<=1){ while($Albistea_erakus=mysql_fetch_array($Albistea_ikus)){ echo " "; echo " "; echo " "; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo " "; echo ""; echo ""; echo " "; echo ""; echo ""; } } echo "
$Albistea_erakus[datates] 
"; if ($Albistea_erakus[aurretitularra]!=''){ echo "$Albistea_erakus[aurretitularra]
"; } echo "$Albistea_erakus[titularra]
$Albistea_erakus[azpititularra]
"; echo"
 
"; } ?>
"; echo "
IRABAZLEAETAPAOROKORRA
($data)($data)($data)

"; echo " $irabazlea

$etapa"; echo "

"; $nagusia=TestuFormateatua ($nagusia); echo " Sailkapen osoa

$nagusia"; echo "

"; echo " Sailkapen osoa

"; } ?>
"; } // // // // ?>

Xabier Usabiaga

$er_usabiaga[titularra]

"; } ?>
$er_elkarrizketa[aurretitularra]
"; echo "

$er_elkarrizketa[titularra]

"; } ?>

Andoni Egaña

$er_egana[titularra]

"; } ?>
 
 
 
 
  Ibilbidea |. Etapa

Mendateak:

  Inkesta |
"; echo "$Inkesikusi[mezua]
    "; echo "
"; if ($Inkesikusi['battes']!=''){ echo "$Inkesikusi[battes]     "; } $battes=$Emaitz['battes']; if ($Inkesikusi['bites']!=''){ echo "$Inkesikusi[bites]     "; } $bites=$Emaitz['bites']; if ($Inkesikusi['hirutes']!=''){ echo "$Inkesikusi[hirutes]     "; } $hirutes=$Emaitz['hirutes']; if ($Inkesikusi['lautes']!=''){ echo "$Inkesikusi[lautes]     "; } $lautes=$Emaitz['lautes']; if ($Inkesikusi['bosttes']!=''){ echo "$Inkesikusi[bosttes]     "; } $bosttes=$Emaitz['bosttes']; echo"

"; echo ""; echo""; echo "

Emaitzak eta iritziak ikusi
"; } ?>
 
  Lehiaketa |
Baditugu saridunak !!!
LANTARON HOTELA
2 lagunentzako asteburu-pasa. (2 gau + gosaria)
EUSKALTEL TXIRRINDULARITZA TALDEA
Euskaltel taldeko mailota eta kulotak
BAQUE TXIRRINDULARITZA TALDEA
Baqué taldeko mailota eta kulotak
 
 
 
 
© Berria.info 2004