\\2"; $aldatui="\\2"; $aldatum="\\2"; $aldatul="\\2"; $aldatumarra="
\\2
"; $funtes = eregi_replace($patroia,$aldatu,$funtes); $funtes = eregi_replace($patroiai,$aldatui,$funtes); $funtes = eregi_replace($patroiam,$aldatum,$funtes); $funtes = eregi_replace($patroial,$aldatul,$funtes); $funtes = eregi_replace($patroiamarra,$aldatumarra,$funtes); $funtes = str_replace("@- ", "• ", $funtes); return $funtes; } //Datu basera konektatzeko datuak definitzen ditugu $Host = "localhost"; $User = "mybestela"; $Password = "aletse"; $DBName = "bestelakoak"; $Taularenizena = "txirrindularitzaweb"; $Link = mysql_connect ($Host, $User, $Password); //Datak definituko ditugu $gaurkodata=date("Y-m-d"); $bukadata="2005-04-08"; //Itzulia bukatu ondoren, azken eguneko etapa erakutsiko dugu if ($gaurkodata>$bukadata){ $gaurkodata="2005-04-08"; }else{ $gaurkodata=$gaurkodata; } if ($gaurkodata!="2005-04-08"){ //Gaurko etaparen datuak aterako ditugu $etapakoa="SELECT * FROM $Taularenizena WHERE data='$gaurkodata' AND irabazlea!='' ORDER BY id ASC"; $ik_etapakoa=mysql_db_query($DBName,$etapakoa,$Link); while ($er_etapakoa=mysql_fetch_array($ik_etapakoa)){ $irabazlea=$er_etapakoa['irabazlea']; $etapa=$er_etapakoa['etapa']; $nagusia=$er_etapakoa['nagusia']; $data=$er_etapakoa['data']; $id=$er_etapakoa['id']; } }else{ //Gaurko etaparen datuak aterako ditugu $etapakoa="SELECT * FROM $Taularenizena WHERE data='$gaurkodata' ORDER BY zenbakia"; $ik_etapakoa=mysql_db_query($DBName,$etapakoa,$Link); $e=0; while ($er_etapakoa=mysql_fetch_array($ik_etapakoa)){ $e++; if ($e==1){ $irabazlea=$er_etapakoa['irabazlea']; $etapa=$er_etapakoa['etapa']; $nagusia=$er_etapakoa['nagusia']; $data=$er_etapakoa['data']; $id=$er_etapakoa['id']; } if ($e==2){ $irabazlea2=$er_etapakoa['irabazlea']; $etapa2=$er_etapakoa['etapa']; $nagusia2=$er_etapakoa['nagusia']; $data2=$er_etapakoa['data']; $id2=$er_etapakoa['id']; } } } //Gaurko ibilbidearen datuak aterako ditugu $ibilbidea="SELECT * FROM $Taularenizena WHERE data='$gaurkodata' ORDER BY id DESC"; $ik_ibilbidea=mysql_db_query($DBName,$ibilbidea,$Link); $zenbat_ibilbidea=mysql_num_rows($ik_ibilbidea); while ($er_ibilbidea=mysql_fetch_array($ik_ibilbidea)){ $zenbakia=$er_ibilbidea['zenbakia']; $ibilbidea=$er_ibilbidea['ibilbidea']; $kilometroak=$er_ibilbidea['kilometroak']; $mendateak=$er_ibilbidea['mendateak']; } //Datu basean sartuko gara eta goian definitutako datuak sartuko ditugu $AHost = "localhost"; $AUser = "myerreferentzia"; $APassword = "iztne"; $ADBName = "erreferentzia"; $ATaularenizena = "argazkiak"; $ALink = mysql_connect ($AHost, $AUser, $APassword); $Albisteak="SELECT * FROM testuak WHERE mota='berria' AND idd='54' ORDER BY datates DESC, id DESC LIMIT 5"; $Albisteak_ikus=mysql_db_query($ADBName, $Albisteak, $ALink); $Osa="SELECT * FROM testuak WHERE mota='nire_itzulia' AND idd='54' ORDER BY datates DESC, id DESC LIMIT 1"; $Osa_ikus=mysql_db_query($ADBName, $Osa, $ALink); $egana="SELECT * FROM testuak WHERE mota='artazuriketan' AND idd='54' ORDER BY datates DESC, id DESC LIMIT 1"; $ik_egana=mysql_db_query($ADBName, $egana, $ALink); $elkarrizketa="SELECT * FROM testuak WHERE mota='elkarrizketa' AND idd='54' ORDER BY datates DESC, id DESC LIMIT 1"; $ik_elkarrizketa=mysql_db_query($ADBName, $elkarrizketa, $ALink); //Hemen eskuineko argazkirako //Bildumako argazkiak aterako ditugu $Argazkiak="SELECT * FROM $ATaularenizena WHERE idd='44' ORDER BY id DESC"; $Argazkiak_ikus=mysql_db_query($ADBName, $Argazkiak, $ALink); $argazkiak_zenbat=mysql_num_rows($Argazkiak_ikus); //Bildumako argazkien randoma egingo dugu srand ((double)microtime()*1000000); $randoma=rand(1,$argazkiak_zenbat); //Aleatorioki argazki bat erakutsiko dugu $i=0; while ($Argazkiak_erakus=mysql_fetch_array($Argazkiak_ikus)){ $i++; if ($i==$randoma){ $argazid=$Argazkiak_erakus['id']; $argazidd=$Argazkiak_erakus['idd']; } } //Jarraia datu basean sartuko gera $EHost = "localhost"; $EUser = "ksarasol"; $EPassword = "davant"; $EDBName = "edjarraia"; $ETaularenizena = "inkestak"; $ELink = mysql_connect ($EHost, $EUser, $EPassword); $gaur=date("Y-m-d"); //Edizio jarraiko albistea aterako dugu $jarraian="SELECT * FROM jarraia WHERE data='$gaurkodata' AND dosierra='16'"; $ik_jarraian=mysql_db_query($EDBName,$jarraian,$ELink); $zenbat_jarraian=mysql_num_rows($ik_jarraian); //KONTADOREA //Data definituko dugu $gaur=date("Y-m-d"); //Bestejarraitu datu basean gaurko data sortua dagoen begiratuko dugu $Datasor="SELECT * FROM bestejarraitu WHERE data='$gaur' AND zer='Itzulia05'"; $ErDatasor=mysql_db_query($EDBName,$Datasor,$ELink); $KontaData=0; while ($IkDatasor=mysql_fetch_array($ErDatasor)){ $KontaData++; } if ($KontaData==0){ $Datasor1="INSERT INTO bestejarraitu values ('0','Itzulia05','$gaur',0,0)"; $EgDatasor1=mysql_db_query($EDBName,$Datasor1,$ELink); } //Puntu honetara nor iristen den kalkulatzeko lehendabizi hasi-ko balorea aterako dugu $Hasi="SELECT * FROM bestejarraitu WHERE data='$gaur' AND zer='Itzulia05'"; $ErHasi=mysql_db_query($EDBName,$Hasi,$ELink); while ($IkHasi=mysql_fetch_array($ErHasi)){ $hazkenhasi=$IkHasi[hasi]; $hazkenid=$IkHasi[id]; } $hazkenhasi++; //Eta hemen aktualizatu egingo dugu balorea $UpHasi="UPDATE bestejarraitu SET hasi=$hazkenhasi WHERE id=$hazkenid"; $ErUpHasi=mysql_db_query($EDBName,$UpHasi,$ELink); //BUKATU DUGU KONTATZEN ?> Berria.eus | Euskal Herriko Txirrindulari Itzulia
"; }else{ echo ""; } if ($zenbakia=='2'){ echo ""; }else{ echo ""; } if ($zenbakia=='3'){ echo ""; }else{ echo ""; } if ($zenbakia=='4'){ echo ""; }else{ echo ""; } if ($zenbakia=='5'){ echo ""; }else{ echo ""; } ?>
GAUR $zenbakia. ETAPA: $ibilbidea / $kilometroak Km."; }else{ echo "$zenbakia. ETAPA: $ibilbidea / $kilometroak Km."; } }else{ echo " "; } ?>
"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; }elseif (($gaurkodata=="2005-04-08") && ($irabazlea!='')){ //echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; if ($irabazlea2!=''){ echo ""; echo ""; echo ""; } } ?>
"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; }else{ echo ""; echo ""; echo ""; } ?>
 AZKEN ALBISTEAK
$er_jarraian[titularra]

"; if ($er_jarraian[azpititularra]!=""){ echo "

$er_jarraian[azpititularra]

"; } echo "

$er_jarraian[sarrera]

"; $testuona=TestuFormateatua($er_jarraian['testua']); echo "

$testuona

"; } }else{ //Albisteak daudenean, erakutsiko ditugu echo ""; echo ""; echo ""; echo " "; echo ""; echo ""; echo " "; echo ""; echo ""; echo " "; echo ""; echo ""; echo " "; echo ""; if ($i<$Albisteak_zenbat){ echo ""; echo " "; echo ""; } } //Hemen bukatzen da albisteak erakusten dituen taula echo "
"; //Hemen hasten da albisteak erakusten dituen taula $i=0; while ($Albisteak_erakus=mysql_fetch_array($Albisteak_ikus)){ $i++; echo "
| $Albisteak_erakus[data] 
"; if ($Albisteak_erakus[aurretitularra]!=''){ echo "$Albisteak_erakus[aurretitularra]
"; } if (($bhasi<=1) && ($i==1)){ echo "$Albisteak_erakus[titularra]
"; }else{ echo "$Albisteak_erakus[titularra]
"; } echo " $Albisteak_erakus[azpititularra]
"; } ?>
"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo "
 ETAPAREN DATUAK
"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo "
IRABAZLEA
"; echo "
"; echo "$irabazlea
"; echo "
"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo "
ETAPA
"; $etapa=TestuFormateatua ($etapa); echo "$etapa
"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo "
SAILKAPEN NAGUSIA
"; $nagusia=TestuFormateatua ($nagusia); echo "$nagusia
"; echo "
"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo "
 ETAPAREN DATUAK
 Lehen sektorea
"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo "
IRABAZLEA
"; echo "
"; echo "$irabazlea
"; echo "
"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo "
ETAPA
"; $etapa=TestuFormateatua ($etapa); echo "$etapa
"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo "
SAILKAPEN NAGUSIA
"; $nagusia=TestuFormateatua ($nagusia); echo "$nagusia
"; echo "
"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo "
 Bigarren sektorea
"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo "
IRABAZLEA
"; echo "
"; echo "$irabazlea2
"; echo "
"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo "
ETAPA
"; $etapa2=TestuFormateatua ($etapa2); echo "$etapa2
"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo "
SAILKAPEN NAGUSIA
"; $nagusia2=TestuFormateatua ($nagusia2); echo "$nagusia2
"; echo "
  Unai Osa
$Osa_erakus[titularra]

"; } ?>
$er_elkarrizketa[aurretitularra]
"; echo "

$er_elkarrizketa[titularra]

"; } ?>
 Andoni Egaña
$er_egana[titularra]

"; } ?>
"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; } ?>
"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo "
 IBILBIDEA
"; echo ""; echo "
Mendateak
$mendateak
"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo" "; echo ""; echo ""; echo" "; echo ""; echo "
$Inkesikusi[mezua]
"; if ($Inkesikusi['battes']!=''){ echo "$Inkesikusi[battes]
"; } $battes=$Emaitz['battes']; if ($Inkesikusi['bites']!=''){ echo "$Inkesikusi[bites]
"; } $bites=$Emaitz['bites']; if ($Inkesikusi['hirutes']!=''){ echo "$Inkesikusi[hirutes]
"; } $hirutes=$Emaitz['hirutes']; if ($Inkesikusi['lautes']!=''){ echo "$Inkesikusi[lautes]
"; } $lautes=$Emaitz['lautes']; if ($Inkesikusi['bosttes']!=''){ echo "$Inkesikusi[bosttes]"; } $bosttes=$Emaitz['bosttes']; echo "
"; echo ""; echo""; echo "

Emaitzak eta iritziak ikusi
"; } ?>
Bidali zure kiniela!
LANTARON HOTELA
Asteburu-pasa bi lagunentzat.
www.aisiahoteles.com
ETXE ONDO
Bost ekipamendu oso (maillota eta kulota).
EUSKALTEL
3 maillot, 2 kulot eta Euskaltel taldearen hainbat produktu.
 
© 2005 berria.info