\\2"; $aldatui="\\2"; $aldatum="\\2"; $aldatul="\\2"; $aldatumarra="
\\2
"; $funtes = eregi_replace($patroia,$aldatu,$funtes); $funtes = eregi_replace($patroiai,$aldatui,$funtes); $funtes = eregi_replace($patroiam,$aldatum,$funtes); $funtes = eregi_replace($patroial,$aldatul,$funtes); $funtes = eregi_replace($patroiamarra,$aldatumarra,$funtes); $funtes = str_replace("@- ", "• ", $funtes); return $funtes; } $etapazenbakia=$_GET['etapazenbakia']; //Erakusteko etaparik eskatzen ez bada, lehen etapa erakutsiko dugu if ($etapazenbakia!=''){ $etapazenbakia=$etapazenbakia; }else{ $etapazenbakia=1; } //Datu basera konektatzeko datuak definitzen ditugu $Host = "localhost"; $User = "mybestela"; $Password = "aletse"; $DBName = "bestelakoak"; $Taularenizena = "txirrindularitzaweb"; $Link = mysql_connect ($Host, $User, $Password); //Jarraia datu basean sartuko gera $EHost = "localhost"; $EUser = "ksarasol"; $EPassword = "davant"; $EDBName = "edjarraia"; $ETaularenizena = "inkestak"; $ELink = mysql_connect ($EHost, $EUser, $EPassword); //Datu basean sartuko gara eta goian definitutako datuak sartuko ditugu $AHost = "localhost"; $AUser = "myerreferentzia"; $APassword = "iztne"; $ADBName = "erreferentzia"; $ATaularenizena = "argazkiak"; $ALink = mysql_connect ($AHost, $AUser, $APassword); //Bildumako argazkiak aterako ditugu $Besteak="SELECT * FROM $ATaularenizena WHERE idd='44' ORDER BY id DESC"; $Besteak_ikus=mysql_db_query($ADBName, $Besteak, $ALink); $besteak_zenbat=mysql_num_rows($Besteak_ikus); //Bildumako argazkien randoma egingo dugu srand ((double)microtime()*1000000); $randoma=rand(1,$besteak_zenbat); //Aleatorioki argazki bat erakutsiko dugu $i=0; while ($Besteak_erakus=mysql_fetch_array($Besteak_ikus)){ $i++; if ($i==$randoma){ $argazid=$Besteak_erakus[id]; $argazidd=$Besteak_erakus[idd]; } } //Etaparen datuak aterako ditugu //Bosgarren etapa bada, bi sektoreen informazioa aterako dugu if ($etapazenbakia==5){ $Etapa="SELECT * FROM $Taularenizena WHERE froga='Itzulia05' AND data='2005-04-08' ORDER BY zenbakia"; $Etapa_ikus=mysql_db_query($DBName, $Etapa, $Link); $i=0; while ($Etapa_erakus=mysql_fetch_array($Etapa_ikus)){ $i++; if ($i==1){ $id=$Etapa_erakus[id]; $data=$Etapa_erakus[data]; $zenbakia=$Etapa_erakus[zenbakia]; $ibilbidea=$Etapa_erakus[ibilbidea]; $kilometroak=$Etapa_erakus[kilometroak]; $irteera=$Etapa_erakus[irteera]; $mendateak=$Etapa_erakus[mendateak]; $info=$Etapa_erakus[info]; $irabazlea=$Etapa_erakus[irabazlea]; $etapa=$Etapa_erakus[etapa]; $nagusia=$Etapa_erakus[nagusia]; $mendia=$Etapa_erakus[mendia]; $erregulartasuna=$Etapa_erakus[erregulartasuna]; $ordutegiak=$Etapa_erakus[ordutegiak]; } if ($i==2){ $id2=$Etapa_erakus[id]; $data2=$Etapa_erakus[data]; $zenbakia2=$Etapa_erakus[zenbakia]; $ibilbidea2=$Etapa_erakus[ibilbidea]; $kilometroak2=$Etapa_erakus[kilometroak]; $irteera2=$Etapa_erakus[irteera]; $mendateak2=$Etapa_erakus[mendateak]; $info2=$Etapa_erakus[info]; $irabazlea2=$Etapa_erakus[irabazlea]; $etapa2=$Etapa_erakus[etapa]; $nagusia2=$Etapa_erakus[nagusia]; $mendia2=$Etapa_erakus[mendia]; $erregulartasuna2=$Etapa_erakus[erregulartasuna]; $ordutegiak2=$Etapa_erakus[ordutegiak]; } } }else{ //Bosgarren etapa ez bada $Etapa="SELECT * FROM $Taularenizena WHERE froga='Itzulia05' AND zenbakia='$etapazenbakia'"; $Etapa_ikus=mysql_db_query($DBName, $Etapa, $Link); while ($Etapa_erakus=mysql_fetch_array($Etapa_ikus)){ $id=$Etapa_erakus['id']; $data=$Etapa_erakus['data']; $zenbakia=$Etapa_erakus['zenbakia']; $ibilbidea=$Etapa_erakus['ibilbidea']; $kilometroak=$Etapa_erakus['kilometroak']; $irteera=$Etapa_erakus['irteera']; $mendateak=$Etapa_erakus['mendateak']; $info=$Etapa_erakus['info']; $irabazlea=$Etapa_erakus['irabazlea']; $etapa=$Etapa_erakus['etapa']; $nagusia=$Etapa_erakus['nagusia']; $mendia=$Etapa_erakus['mendia']; $erregulartasuna=$Etapa_erakus['erregulartasuna']; $ordutegiak=$Etapa_erakus['ordutegiak']; } } ?> Berria.eus | Euskal Herriko Txirrindulari Itzulia
"; }else{ echo ""; } if ($etapazenbakia=='2'){ echo ""; }else{ echo ""; } if ($etapazenbakia=='3'){ echo ""; }else{ echo ""; } if ($etapazenbakia=='4'){ echo ""; }else{ echo ""; } if ($etapazenbakia=='5'){ echo ""; }else{ echo ""; } ?>
. ETAPA: / Km.
"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; } ?> "; echo ""; echo ""; echo " "; echo ""; echo ""; echo " "; echo ""; echo ""; if ($info2!=''){ echo " "; echo ""; echo ""; } echo ""; echo ""; echo " "; echo " "; echo ""; echo ""; } ?>
"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo "
 Perfila
"; echo ""; echo ""; echo " "; echo ""; echo ""; } ?> "; echo ""; echo ""; } ?> "; fwrite ($fp,"=2){ echo ""; } } echo ""; }else{ //Lehen lerroa ez bada echo " "; $zutabea=explode("|",$lerroa); $ii=0; $le=0; foreach ($zutabea as $zut){ $le++; $ii++; if ($le>=2){ if ($ii==2){ echo ""; } }//foreach-arena echo " "; } } echo "
 LEHEN SEKTOREA
$info
Irteera:
Mendateak:
Ordutegiak eta ibilbidea:
"; //echo $txorizoan_taula; $txorizoan_lerroa=explode("|*",$txorizoan_taula); $i=0; foreach ($txorizoan_lerroa as $lerroa){ $i++; if ($i==1){ //Lehen lerroa bada echo "
"; echo "$zut"; echo "
"; }else{ echo ""; } echo $zut; echo "
"; ?>
 BIGARREN SEKTOREA
$info2

 Irteera: $irteera2
"; echo "

"; echo ""; echo ""; //Hemen bukatzen dira sailkapenak erakusten dituzten kutxak echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; } ?>
"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; if ($etapazenbakia==5){ echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; } echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; if ($etapazenbakia==5){ echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; } echo "
 $etapazenbakia. ETAPAKO SAILKAPENAK
LEHEN SEKTOREA
"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo "
Etapa
"; $etapa=TestuFormateatua ($etapa); echo "$etapa
Orokorra
"; $nagusia=TestuFormateatua ($nagusia); echo "$nagusia
Mendia
"; $mendia=TestuFormateatua ($mendia); echo "$mendia
BIGARREN SEKTOREA
"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo "
Etapa
"; $etapa2=TestuFormateatua ($etapa2); echo "$etapa2
Orokorra
"; $nagusia2=TestuFormateatua ($nagusia2); echo "$nagusia2
Mendia
"; $mendia2=TestuFormateatua ($mendia2); echo "$mendia2
"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo" "; echo ""; echo ""; echo" "; echo ""; echo "
$Inkesikusi[mezua]
"; if ($Inkesikusi['battes']!=''){ echo "$Inkesikusi[battes]
"; } $battes=$Emaitz['battes']; if ($Inkesikusi['bites']!=''){ echo "$Inkesikusi[bites]
"; } $bites=$Emaitz['bites']; if ($Inkesikusi['hirutes']!=''){ echo "$Inkesikusi[hirutes]
"; } $hirutes=$Emaitz['hirutes']; if ($Inkesikusi['lautes']!=''){ echo "$Inkesikusi[lautes]
"; } $lautes=$Emaitz['lautes']; if ($Inkesikusi['bosttes']!=''){ echo "$Inkesikusi[bosttes]"; } $bosttes=$Emaitz['bosttes']; echo "
"; echo ""; echo""; echo "

Emaitzak eta iritziak ikusi
"; } ?>
Bidali zure kiniela!
LANTARON HOTELA
Asteburu-pasa bi lagunentzat.
www.aisiahoteles.com
ETXE ONDO
Bost ekipamendu oso (maillota eta kulota).
EUSKALTEL
3 maillot, 2 kulot eta Euskaltel taldearen hainbat produktu.
  © 2005 berria.info