\\2"; $aldatui="\\2"; $aldatum="\\2"; $aldatul="\\2"; $aldatumarra="
\\2
"; $funtes = eregi_replace($patroia,$aldatu,$funtes); $funtes = eregi_replace($patroiai,$aldatui,$funtes); $funtes = eregi_replace($patroiam,$aldatum,$funtes); $funtes = eregi_replace($patroial,$aldatul,$funtes); $funtes = eregi_replace($patroiamarra,$aldatumarra,$funtes); $funtes = str_replace("@- ", "• ", $funtes); return $funtes; } $etapadata=date("Y-m-d"); $bukadata="2005-04-08"; if ($etapadata>$bukadata){ $etapadata="2005-04-08"; }else{ $etapadata=$etapadata; } //Datu basera konektatzeko datuak definitzen ditugu $Host = "localhost"; $User = "mybestela"; $Password = "aletse"; $DBName = "bestelakoak"; $Taularenizena = "txirrindularitzaweb"; $Link = mysql_connect ($Host, $User, $Password); //Jarraia datu basean sartuko gera $EHost = "localhost"; $EUser = "ksarasol"; $EPassword = "davant"; $EDBName = "edjarraia"; $ETaularenizena = "inkestak"; $ELink = mysql_connect ($EHost, $EUser, $EPassword); //Argazkien taulara konektatzeko datuak $AHost = "localhost"; $AUser = "myerreferentzia"; $APassword = "iztne"; $ADBName = "erreferentzia"; $ATaularenizena = "argazkiak"; $ALink = mysql_connect ($AHost, $AUser, $APassword); //Bildumako argazkiak aterako ditugu $Argazkiak="SELECT * FROM $ATaularenizena WHERE idd='44' ORDER BY id DESC"; $Argazkiak_ikus=mysql_db_query($ADBName, $Argazkiak, $ALink); $argazkiak_zenbat=mysql_num_rows($Argazkiak_ikus); //Bildumako argazkien randoma egingo dugu srand ((double)microtime()*1000000); $randoma=rand(1,$argazkiak_zenbat); //Aleatorioki argazki bat erakutsiko dugu $i=0; while ($Argazkiak_erakus=mysql_fetch_array($Argazkiak_ikus)){ $i++; if ($i==$randoma){ $argazid=$Argazkiak_erakus[id]; $argazidd=$Argazkiak_erakus[idd]; } } //Etapa horren datuak dauden edo ez begiratuko dugu //Azken etapa ez bada if ($etapadata!='2005-04-08'){ $Eabadagoen="SELECT etapa FROM $Taularenizena WHERE data='$etapadata' AND etapa!=''"; //echo $Eabadagoen; $Eabadagoen_ikus=mysql_result($Eabadagoen, 0, 0); //echo $Eabadagoen_ikus; }else{ //Azken etapa bada $Ea="SELECT * FROM $Taularenizena WHERE data='$etapadata' ORDER BY zenbakia"; $Eabadagoen_ikus=mysql_db_query($DBName, $Ea, $Link); $e=0; while ($Eabadagoen_erakus=mysql_fetch_array($Eabadagoen_ikus)){ $e++; if ($e==1){ $Eabadagoen_etapa=$Eabadagoen_erakus['etapa']; } }//while-arena }//else-arena if ($Eabadagoen_etapa>'0'){ $eskaeradata=$etapadata; }else{ $eguna=$etapadata[9]-1; $eskaeradata=date("Y-m-")."0".$eguna; } //Etaparen datuak aterako ditugu //Azken etapa ez bada if ($eskaeradata!='2005-04-08'){ $Etapa="SELECT * FROM $Taularenizena WHERE data='$eskaeradata'"; //echo $Etapa; $Etapa_ikus=mysql_db_query($DBName, $Etapa, $Link); while ($Etapa_erakus=mysql_fetch_array($Etapa_ikus)){ $id=$Etapa_erakus['id']; $data=$Etapa_erakus['data']; $zenbakia=$Etapa_erakus['zenbakia']; $ibilbidea=$Etapa_erakus['ibilbidea']; $kilometroak=$Etapa_erakus['kilometroak']; $irteera=$Etapa_erakus['irteera']; $mendateak=$Etapa_erakus['mendateak']; $info=$Etapa_erakus['info']; $irabazlea=$Etapa_erakus['irabazlea']; $etapa=$Etapa_erakus['etapa']; $nagusia=$Etapa_erakus['nagusia']; $mendia=$Etapa_erakus['mendia']; $erregulartasuna=$Etapa_erakus['erregulartasuna']; $ordutegiak=$Etapa_erakus['ordutegiak']; } }else{ //Azken etapa bada $Etapa="SELECT * FROM $Taularenizena WHERE data='$eskaeradata' ORDER BY zenbakia"; $Etapa_ikus=mysql_db_query($DBName, $Etapa, $Link); $i=0; while ($Etapa_erakus=mysql_fetch_array($Etapa_ikus)){ $i++; if ($i==1){ $id=$Etapa_erakus['id']; $data=$Etapa_erakus['data']; $zenbakia=$Etapa_erakus['zenbakia']; $ibilbidea=$Etapa_erakus['ibilbidea']; $kilometroak=$Etapa_erakus['kilometroak']; $irteera=$Etapa_erakus['irteera']; $mendateak=$Etapa_erakus['mendateak']; $info=$Etapa_erakus['info']; $irabazlea=$Etapa_erakus['irabazlea']; $etapa=$Etapa_erakus['etapa']; $nagusia=$Etapa_erakus['nagusia']; $mendia=$Etapa_erakus['mendia']; $erregulartasuna=$Etapa_erakus['erregulartasuna']; $ordutegiak=$Etapa_erakus['ordutegiak']; } if ($i==2){ $id2=$Etapa_erakus['id']; $data2=$Etapa_erakus['data']; $zenbakia2=$Etapa_erakus['zenbakia']; $ibilbidea2=$Etapa_erakus['ibilbidea']; $kilometroak2=$Etapa_erakus['kilometroak']; $irteera2=$Etapa_erakus['irteera']; $mendateak2=$Etapa_erakus['mendateak']; $info2=$Etapa_erakus['info']; $irabazlea2=$Etapa_erakus['irabazlea']; $etapa2=$Etapa_erakus['etapa']; $nagusia2=$Etapa_erakus['nagusia']; $mendia2=$Etapa_erakus['mendia']; $erregulartasuna2=$Etapa_erakus['erregulartasuna']; $ordutegiak2=$Etapa_erakus['ordutegiak']; } }//while-arena }//else-arena ?> Berria.eus | Euskal Herriko Txirrindulari Itzulia
 
"; echo ""; echo ""; }elseif (($etapa=='') && ($etapadata<'2005-04-05')){ echo ""; echo ""; echo " "; } //Azken etaparen datuak badaude... if (($data=='2005-04-08') && ($etapa2!='')){ echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; } ?> "; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; } ?>
"; echo ""; echo ""; if ($zenbakia==5){ echo ""; }else{ echo ""; } echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo "
 $zenbakia. ETAPA, LEHEN SEKTOREA: $ibilbidea / $kilometroak Km. $zenbakia. ETAPA: $ibilbidea / $kilometroak Km.
"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo "
ETAPA
"; $etapa=TestuFormateatua ($etapa); echo "$etapa
"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo "
SAILKAPEN NAGUSIA
"; $nagusia=TestuFormateatua ($nagusia); echo "$nagusia
"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo "
MENDIA
"; $mendia=TestuFormateatua ($mendia); echo "$mendia
"; echo "
Atal honetan eguneko etapako sailkapenak
ikusteko aukera izango duzu
"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo "
 $zenbakia. ETAPA, BIGARREN SEKTOREA: $ibilbidea2 / $kilometroak2 Km.
"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo "
ETAPA
"; $etapa2=TestuFormateatua ($etapa2); echo "$etapa2
"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo "
SAILKAPEN NAGUSIA
"; $nagusia2=TestuFormateatua ($nagusia2); echo "$nagusia2
"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo "
MENDIA
"; $mendia2=TestuFormateatua ($mendia2); echo "$mendia2
"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo "
 SAILKAPEN OSOAK
"; echo ""; //Etapako sailkapen osoa badago, erakutsiko dugu if (file_exists($etapartxiboa)){ echo " "; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; } //Sailkapen nagusia badago, erakutsiko dugu if (file_exists($nagusiartxiboa)){ echo ""; echo ""; echo ""; echo " "; echo ""; echo ""; } //Mendiko sailkapena badago, erakutsiko dugu if (file_exists($mendiartxiboa)){ echo " "; echo ""; echo ""; } echo "
Etapako sailkapen osoa »
Sailkapen orokorra »
Mendiko sailkapena »
"; echo "
"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo" "; echo ""; echo ""; echo" "; echo ""; echo "
$Inkesikusi[mezua]
"; if ($Inkesikusi['battes']!=''){ echo "$Inkesikusi[battes]
"; } $battes=$Emaitz['battes']; if ($Inkesikusi['bites']!=''){ echo "$Inkesikusi[bites]
"; } $bites=$Emaitz['bites']; if ($Inkesikusi['hirutes']!=''){ echo "$Inkesikusi[hirutes]
"; } $hirutes=$Emaitz['hirutes']; if ($Inkesikusi['lautes']!=''){ echo "$Inkesikusi[lautes]
"; } $lautes=$Emaitz['lautes']; if ($Inkesikusi['bosttes']!=''){ echo "$Inkesikusi[bosttes]"; } $bosttes=$Emaitz['bosttes']; echo "
"; echo ""; echo""; echo "

Emaitzak eta iritziak ikusi
"; } ?>
Bidali zure kiniela!
LANTARON HOTELA
Asteburu-pasa bi lagunentzat.
www.aisiahoteles.com
ETXE ONDO
Bost ekipamendu oso (maillota eta kulota).
EUSKALTEL
3 maillot, 2 kulot eta Euskaltel taldearen hainbat produktu.
 
© 2005 berria.info