Positibo berriak herrialdeka

ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA ETA EUSKO JAURLARITZA.