\\2"; $aldatui="\\2"; $aldatum="\\2"; $aldatul="\\2"; $aldatumarra="
\\2
"; $funtes = eregi_replace($patroia,$aldatu,$funtes); $funtes = eregi_replace($patroiai,$aldatui,$funtes); $funtes = eregi_replace($patroiam,$aldatum,$funtes); $funtes = eregi_replace($patroial,$aldatul,$funtes); $funtes = eregi_replace($patroiamarra,$aldatumarra,$funtes); $funtes = str_replace("@- ", "• ", $funtes); return $funtes; } //Jarraia datubasera konektatzeko datuak $Host = "localhost"; $User = "ksarasol"; $Password = "davant"; $DBName = "edjarraia"; $Taularenizena = "jarraia"; $BTaularenizena = "bestejarraitu"; $Link = mysql_connect ($Host, $User, $Password); //Erreferentzia datu basera konektatzeko datuak $RHost = "localhost"; $RUser = "myerreferentzia"; $RPassword = "iztne"; $RDBName = "erreferentzia"; $RTaularenizena = "tesdef"; $ATaularenizena = "argazkiak"; $TTaularenizena = "tesbillag"; $RLink = mysql_connect ($RHost, $RUser, $RPassword); //Azken berriak erakusteko eskaera $Berriak="SELECT * FROM $Taularenizena WHERE dosierra=14 ORDER BY data DESC LIMIT 6"; $Berriak_ikus=mysql_db_query($DBName, $Berriak, $Link); $zenbat_berri=mysql_num_rows($Berriak_ikus); //Hemen eskuineko argazkirako //Bildumako argazkiak aterako ditugu $Argazkiak="SELECT * FROM $ATaularenizena WHERE idd=37 ORDER BY id DESC"; $Argazkiak_ikus=mysql_db_query($RDBName, $Argazkiak, $RLink); $Argazkiak_zenbat=mysql_num_rows($Argazkiak_ikus); //Bildumako argazkien randoma egingo dugu srand ((double)microtime()*1000000); $randoma=rand(1,$argazkiak_zenbat); //Aleatorioki argazki bat erakutsiko dugu $i=0; while ($Argazkiak_erakus=mysql_fetch_array($Argazkiak_ikus)){ $i++; if ($i==$randoma){ $argazid=$Argazkiak_erakus[id]; $argazidd=$Argazkiak_erakus[idd]; $formatoa=$Argazkiak_erakus[formatoa]; } } //Bildumako agiriak erakutsiko ditugu $Agiriak="SELECT * FROM $TTaularenizena WHERE idnag='43' AND mota='agiria' ORDER BY id DESC LIMIT 1"; $Agiriak_ikus=mysql_db_query($RDBName, $Agiriak, $RLink); $Agiriak_zenbat=mysql_num_rows($Agiriak_ikus); //KONTADOREA //Data definitzen dugu $gaurkodata=date("Y-m-d"); //Bestejarraitu datu basean gaurko data sortua dagoen begiratuko dugu $Datasor="SELECT * FROM $BTaularenizena WHERE data='$gaurkodata' AND zer='Kongresua'"; $ErDatasor=mysql_db_query($DBName,$Datasor,$Link); $KontaData=0; while ($IkDatasor=mysql_fetch_array($ErDatasor)){ $KontaData++; } if ($KontaData==0){ $Datasor1="INSERT INTO $BTaularenizena values ('0','Kongresua','$gaurkodata',0,0)"; $EgDatasor1=mysql_db_query($DBName,$Datasor1,$Link); } //Puntu honetara nor iristen den kalkulatzeko lehendabizi hasi-ko balorea aterako dugu $Hasi="SELECT * FROM $BTaularenizena WHERE data='$gaurkodata' AND zer='Kongresua'"; $ErHasi=mysql_db_query($DBName,$Hasi,$Link); while ($IkHasi=mysql_fetch_array($ErHasi)){ $hazkenhasi=$IkHasi[hasi]; $hazkenid=$IkHasi[id]; } $hazkenhasi++; //Eta hemen aktualizatu egingo dugu balorea $UpHasi="UPDATE $BTaularenizena SET hasi='$hazkenhasi' WHERE id='$hazkenid'"; $ErUpHasi=mysql_db_query($DBName,$UpHasi,$Link); //BUKATU DUGU KONTATZEN ?> Berria.eus | Euskarazko Kazetaritzaren I. Kongresua
   
hasiera
 AZKEN ALBISTEAK  
"; echo ""; echo " "; echo ""; echo ""; echo " "; echo ""; if ($i<$zenbat_berri){ echo ""; echo " "; echo ""; echo ""; echo " "; echo ""; echo " "; echo " "; echo ""; }else{ echo ""; echo " "; echo ""; } } //Hemen bukatzen da albisteak erakusten dituen taula echo "
"; echo "
"; //Hemen hasten da albisteak erakusten dituen taula $i=0; while ($Berriak_erakus=mysql_fetch_array($Berriak_ikus)){ $i++; echo "
| $Berriak_erakus[data] 
"; if ($Berriak_erakus[zintiloa]!=''){ echo "$Berriak_erakus[zintiloa]
"; } echo "$Berriak_erakus[titularra]
"; echo " $Berriak_erakus[azpititularra]
"; } ?>
Albiste + » 
 
 EGITARAUA  
 
Azaroa 2004
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
 IRUDIETAN
"; echo ""; echo ""; echo "
"; echo ""; echo "
"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo "
"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo "
"; }else{ echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo "
"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo "
"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo "
"; } } ?>
Irudi + » 
 Ponentzia eta Komunikazioak
"; echo ""; echo " "; }else{ echo "$Agiria_erakus[izena]"; } echo ""; if ($i<$Agiriak_zenbat){ echo ""; echo " "; echo ""; echo ""; echo " "; echo ""; echo " "; echo " "; echo ""; }else{ echo ""; echo " "; echo ""; } } } //Hemen bukatzen da agiriak erakusten dituen taula echo "
"; echo "
"; //Hemen hasten da agiriak erakusten dituen taula $i=0; while ($Agiriak_erakus=mysql_fetch_array($Agiriak_ikus)){ $idlag=$Agiriak_erakus[idlag]; //Agiriaren datuak aterako ditugu $Agiria="SELECT * FROM dokumentuak WHERE id='$idlag'"; $Agiria_ikus=mysql_db_query($RDBName, $Agiria, $RLink); while ($Agiria_erakus=mysql_fetch_array($Agiria_ikus)){ $agiri_mota=$Agiria_erakus[mota]; $i++; echo "
"; echo "$Agiria_erakus[egilea]
"; if ($agiri_mota!="urla"){ echo "$Agiria_erakus[izena]
"; ?>
Ponentzia eta Komunikazio + » 
©2004 Berria.eus