\\2"; $aldatui="\\2"; $aldatum="\\2"; $aldatul="\\2"; $aldatumarra="
\\2
"; $funtes = eregi_replace($patroia,$aldatu,$funtes); $funtes = eregi_replace($patroiai,$aldatui,$funtes); $funtes = eregi_replace($patroiam,$aldatum,$funtes); $funtes = eregi_replace($patroial,$aldatul,$funtes); $funtes = eregi_replace($patroiamarra,$aldatumarra,$funtes); $funtes = str_replace("@- ", "• ", $funtes); return $funtes; } //Data $gaurkodata=date("Y-m-d"); //Jarraia datubasera konektatzeko datuak $Host = "localhost"; $User = "ksarasol"; $Password = "davant"; $DBName = "edjarraia"; $Taularenizena = "jarraia"; $Link = mysql_connect ($Host, $User, $Password); //Erreferentzia datu basera konektatzeko datuak $RHost = "localhost"; $RUser = "myerreferentzia"; $RPassword = "iztne"; $RDBName = "erreferentzia"; $RTaularenizena = "tesdef"; $ATaularenizena = "argazkiak"; $RLink = mysql_connect ($RHost, $RUser, $RPassword); //Azken berriak erakusteko eskaera $Berriak="SELECT * FROM testuak WHERE mota='berria' AND idd='24' ORDER BY datates DESC, id DESC LIMIT 5"; $Berriak_ikus=mysql_db_query($RDBName, $Berriak, $RLink); $zenbat_berri=mysql_num_rows($Berriak_ikus); //Bestelakoak datu basean sartzeko datuak $BHost = "localhost"; $BUser = "mybestela"; $BPassword = "aletse"; $BDBName = "bestelakoak"; $BTaularenizena = "liburu_fitxak"; $BLink = mysql_connect ($BHost, $BUser, $BPassword); //Hemen eskuineko argazkirako //Bildumako argazkiak aterako ditugu $Argazkiak="SELECT * FROM $ATaularenizena WHERE idd=22 ORDER BY id DESC"; $Argazkiak_ikus=mysql_db_query($RDBName, $Argazkiak, $RLink); $argazkiak_zenbat=mysql_num_rows($Argazkiak_ikus); //Bildumako argazkien randoma egingo dugu srand ((double)microtime()*1000000); $randoma=rand(1,$argazkiak_zenbat); //Aleatorioki argazki bat erakutsiko dugu $i=0; while ($Argazkiak_erakus=mysql_fetch_array($Argazkiak_ikus)){ $i++; if ($i==$randoma){ $argazid=$Argazkiak_erakus[id]; $argazidd=$Argazkiak_erakus[idd]; $formatoa=$Argazkiak_erakus[formatoa]; } } //Hemen nobedaderako datuak //Nobedade guztiak aterako ditugu $Nobedadeak="SELECT * FROM $BTaularenizena ORDER BY id DESC"; $Nobedadeak_ikus=mysql_db_query($BDBName, $Nobedadeak, $BLink); $nobedadeak_zenbat=mysql_num_rows($Nobedadeak_ikus); //Bildumako nobedadeen randoma egingo dugu srand ((double)microtime()*1000000); $randoma1=rand(1,$nobedadeak_zenbat); //Aleatorioki nobedade bat erakutsiko dugu $n=0; while ($Nobedadeak_erakus=mysql_fetch_array($Nobedadeak_ikus)){ $n++; if ($n==$randoma1){ $nobedadeid=$Nobedadeak_erakus[id]; } } //Hemen udaberriko liburuentzako datuak //Liburu guztiak aterako ditugu $Liburuak="SELECT * FROM liburu WHERE webgunea='liburueguna04' ORDER BY id DESC"; $Liburuak_ikus=mysql_db_query($BDBName, $Liburuak, $BLink); $liburuak_zenbat=mysql_num_rows($Liburuak_ikus); //Bildumako liburuen randoma egingo dugu srand ((double)microtime()*1000000); $randoma_liburuak=rand(1,$liburuak_zenbat); //Aleatorioki liburu bat erakutsiko dugu $l=0; while ($Liburuak_erakus=mysql_fetch_array($Liburuak_ikus)){ $l++; if ($l==$randoma_liburuak){ $liburuid=$Liburuak_erakus[id]; $zenbagarrena=$l+1; } } //Bigarren liburuaren randoma egingo dugu hurrena //Liburu guztiak aterako ditugu $Liburuak2="SELECT * FROM liburu WHERE webgunea='liburueguna04' ORDER BY id DESC"; $Liburuak_ikus2=mysql_db_query($BDBName, $Liburuak2, $BLink); //Bildumako liburuen randoma egingo dugu srand ((double)microtime()*1000000); $randoma_liburuak2=rand($zenbagarrena, $liburuak_zenbat); //Aleatorioki lehen liburua ez den beste liburu bat erakutsiko dugu $l2=0; while ($Liburuak_erakus2=mysql_fetch_array($Liburuak_ikus2)){ $l2++; if ($l2==$randoma_liburuak2){ $liburuid2=$Liburuak_erakus2[id]; } } //Hemen liburu aurrerapenen datuak doaz //Aurrerapen guztiak aterako ditugu $Aurrerapenak="SELECT * FROM liburu_aurrerapena ORDER BY id DESC"; $Aurrerapenak_ikus=mysql_db_query($BDBName, $Aurrerapenak, $BLink); $aurrerapenak_zenbat=mysql_num_rows($Aurrerapenak_ikus); //Bildumako aurrerapenen randoma egingo dugu srand ((double)microtime()*1000000); $randoma_aurrerapenak=rand(1,$aurrerapenak_zenbat); //Aleatorioki aurrerapen bat erakutsiko dugu $au=0; while ($Aurrerapenak_erakus=mysql_fetch_array($Aurrerapenak_ikus)){ $au++; if ($au==$randoma_aurrerapenak){ $aurrerapenid=$Aurrerapenak_erakus[id]; } } //KONTADOREA $gaur=date("Y-m-d"); //Bestejarraitu datu basean gaurko data sortua dagoen begiratuko dugu $Datasor="SELECT * FROM bestejarraitu WHERE data='$gaur' AND zer='Liburuaren eguna'"; $ErDatasor=mysql_db_query($DBName,$Datasor,$Link); $KontaData=0; while ($IkDatasor=mysql_fetch_array($ErDatasor)){ $KontaData++; } if ($KontaData==0){ $Datasor1="INSERT INTO bestejarraitu values ('0','Liburuaren eguna','$gaur',0,0)"; $EgDatasor1=mysql_db_query($DBName,$Datasor1,$Link); //echo "Sortu du"; } //Puntu honetara nor iristen den kalkulatzeko lehendabizi hasi-ko balorea aterako dugu $Hasi="SELECT * FROM bestejarraitu WHERE data='$gaur' AND zer='Liburuaren eguna'"; $ErHasi=mysql_db_query($DBName,$Hasi,$Link); while ($IkHasi=mysql_fetch_array($ErHasi)){ $hazkenhasi=$IkHasi[hasi]; $hazkenid=$IkHasi[id]; } $hazkenhasi++; //Eta hemen aktualizatu egingo dugu balorea $UpHasi="UPDATE bestejarraitu SET hasi=$hazkenhasi WHERE id=$hazkenid"; $ErUpHasi=mysql_db_query($DBName,$UpHasi,$Link); //BUKATU DUGU KONTATZEN ?> Berria.eus - Liburuaren Eguna
Albisteak | Elkarrizketak | Kritikak | Irudietan | Nobedadeak | Udaberriko liburuak  | Liburu aurrerapenak  
"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; } echo "
"; while ($Nobedadea_erakus=mysql_fetch_array($Nobedadea_ikus)){ echo ""; echo "
$Nobedadea_erakus[izenburua]

$Nobedadea_erakus[egilea]
$Nobedadea_erakus[argitaletxea]

$Nobedadea_erakus[iruzkina]

"; ?>
Nobedade gehiago » 
"; echo ""; echo ""; echo " "; echo ""; if ($i<$zenbat_berri){ echo ""; echo " "; echo ""; echo ""; echo " "; echo ""; echo " "; echo " "; echo ""; } } ?>
"; echo " $Berriak_erakus[datates] 
"; if ($Berriak_erakus[aurretitularra]!=''){ echo "$Berriak_erakus[aurretitularra]
"; } echo "$Berriak_erakus[titularra]
"; echo " $Berriak_erakus[azpititularra]
Albiste gehiago » 
"; echo ""; echo ""; //Bigarren liburuaren datuak $Udaberrikoa2="SELECT * FROM liburu WHERE id='$liburuid2'"; $Udaberrikoa_ikus2=mysql_db_query($BDBName, $Udaberrikoa2, $BLink); while ($Udaberrikoa_erakus2=mysql_fetch_array($Udaberrikoa_ikus2)){ $mota2=$Udaberrikoa_erakus2[motates]; $izenburua2=$Udaberrikoa_erakus2[izenburua]; $egilea2=$Udaberrikoa_erakus2[egilea]; $argitaletxea2=$Udaberrikoa_erakus2[argitaletxea]; } echo ""; echo ""; echo "
"; echo ""; echo "
"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo "
 $mota
$izenburua
$egilea | $argitaletxea
"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo " "; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo "
 $mota2
$izenburua2
$egilea2 | $argitaletxea2
"; ?>
Liburu gehiago » 
"; echo ""; echo ""; echo "
"; echo ""; echo "
"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo "
"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo "
"; }else{ echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo "
"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo "
"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo "
"; } ?>
Irudi gehiago »
"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo " "; if ($a<$zenbat_analisi){ echo ""; echo " "; echo ""; echo ""; echo " "; echo ""; echo " "; echo " "; echo ""; } } echo " "; echo " "; echo ""; echo "
"; while ($Analisiak_erakus=mysql_fetch_array($Analisiak_ikus)){ $a++; echo "
$Analisiak_erakus[aurretitularra]
$Analisiak_erakus[titularra]
"; ?>
Kritika gehiago »
"; echo ""; echo ""; echo " "; echo " "; echo ""; $argazkia="argazkiak/liburuargaz".$er_elkar[id].".jpg"; if (file_exists($argazkia)){ echo " "; echo " "; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; } echo " "; echo " "; echo ""; echo " "; echo " "; echo ""; echo "
"; echo "
$er_elkar[aurretitularra]
"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo "
"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo "
"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo "
"; echo "
$er_elkar[titularra]
"; } ?>
Elkarrizketa gehiago »
"; echo ""; echo ""; echo " "; echo " "; echo ""; echo " "; echo " "; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo " "; echo " "; echo ""; $testua=substr($Aurrerapena_erakus[testua],0,184); $testua=TestuFormateatua ($testua); echo ""; echo ""; echo ""; } echo " "; echo " "; echo ""; echo "
"; while ($Aurrerapena_erakus=mysql_fetch_array($Aurrerapena_ikus)){ echo "
$Aurrerapena_erakus[egilea]
$Aurrerapena_erakus[tituloa]
$testua...[+]
"; ?>
Aurrerapen gehiago »
© berria.info 2004