Albisteak

$data

";*/ if(empty($Kont)){ $nagusi="SELECT * FROM testuak WHERE id='$id'"; $emaitza=mysql_db_query($RDBName, $nagusi, $RLink); while ($zer=mysql_fetch_array($emaitza)){ echo "
"; $zintiloa=strtoupper($zer['aurretitularra']); echo "

$zintiloa

"; echo "

$zer[titularra]

"; $sarrera=TestuFormateatua($zer['azpititularra']); echo "

$sarrera

"; /*HEMEN ARGAZKIA BUKATZEN DA*/ $testua=TestuFormateatua($zer['testua']); echo "

nl2br($testua)

"; echo "
"; } mysql_free_result($emaitza); }else{ #include (nl2br($helbidea)); $htmlerroak=array(); $izena = basename($helbidea); if (file_exists($helbidea)) { $zbl=0; $fp=fopen($helbidea,"r"); while (!feof($fp)) { $htmlerroak[$zbl++] = fgets($fp,1024); } fclose($fp); } //HTMLa irakurtzerakoan testua formateatzeko erabiliko ditugun aldagaiak izendatuko ditugu $p=0; $d=0; $a=0; $des=0; $e=0; //HTMLa irakurtzen hasten gara foreach ($htmlerroak as $lerro) { //Lerroak Head edo Body etiketei dagozkien ikusiko dugu if (preg_match("/

/",$lerro)) { $pinta = 1; } if (preg_match("/<\/[bB][oO][dD][yY]>/",$lerro)) { $pinta = 0; } //Head eta Body etiketak ez diren lerroak irakurriko ditugu if ($pinta > 0 ) { //Testuaren HTML etiketak txukundu eta garbituko ditugu $lerro=str_replace('

', '

', $lerro); $lerro=str_replace('', '', $lerro); $lerro=str_replace('', '', $lerro); $lerro=str_replace('', '', $lerro); $lerro=str_replace('', '', $lerro); $lerro=str_replace('', '

', $lerro); $lerro=str_replace('', '

', $lerro); $lerro=str_replace('', '

', $lerro); $lerro=str_replace('

', '

', $lerro); $lerro=str_replace('', '

', $lerro); $lerro=str_replace('', '

', $lerro); $lerro=str_replace('', '

', $lerro); $lerro=str_replace('', '

', $lerro); $lerro=str_replace('

', ' ', $lerro); $lerro=str_replace('

', '- ', $lerro); $lerro=str_replace('

', '', $lerro); $lerro=str_replace('

', '', $lerro); $lerro=str_replace('

############', '

############

', $lerro); $lerro=str_replace('

', '

', $lerro); $lerro=str_replace('

', '', $lerro); //Testuari dagokion lehen paragrafoa detektatu eta dagokion formatua emango diogu if (preg_match("/

/",$lerro)) { $p++; } if ($p==1){ $lerro=str_replace('

', '

', $lerro); }elseif ($p > 1){ $lerro=str_replace('

', '

', $lerro); } //despiezeak atzeman eta dagokien formatua ezarriko diegu if (preg_match("/############/",$lerro)) { $d++; $a++; } if ($d > 2){ $d=1; } if ($d == 1){ $lerro=str_replace('

############

', '

 
', $lerro); $lerro=str_replace('
', '', $lerro); //Despiezearen titularraren linka if ((preg_match("/(

)([\w\W]*)(<\/p>)/",$lerro,$emaitzak)) || (preg_match("/(

)([\w\W]*)(<\/p>)/",$lerro,$emaitzak)) || (preg_match("/(

)([\w\W]*)(<\/p>)/",$lerro,$emaitzak))){ $e++; if ($des == 0){ $despititu="

  "; } $des++; if ($e==1){ $despititu .= '
 • '.$emaitzak[2].'
 • '; } $despititubai='BAI'; } /*if ($despititubai!='BAI'){ $e++; if ($des == 0){ $despititu="
   "; } $des++; if ($e==1){ $despititu .= '
  • Despiezea '.$a.'
  • '; } }*/ }elseif ($d == 2){ $lerro=str_replace('

   ############

   ', '
  ', $lerro); $e=0; } //Albisteari dagozkion lerroak gordeko ditugu $albistea .=$lerro; } } //Albisteari despiezeak lotzen dizkiogu if ($des > 0){ //Despiezeei bukaera lotuko diegu $despititu .= "
"; //Burukoaren ondoren despiezeen kutxa sartuko dugu $aldatzekoa='

'; $aldaera='

'.$despititu.'

'; if (ereg($aldatzekoa,$albistea)){ $albistea=ereg_replace($aldatzekoa, $aldaera, $albistea); } } $albistea=ereg_replace('', '

', $albistea); //Albistea idatziko dugu echo $albistea; } ?>

Bideoak

Patxi Lopezi elkarrizketa

Argazkiak

Aralar, Bilbon, otsailaren 18an

Inkesta